RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse

03.04.13 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Marx må ind på uddannelserne!

Marxismen skal frem igen på universiteterne og andre steder. I 1970’erne skete et større opsving, men i de efterfølgende årtier er den marxistiske tradition mere og mere fraværende. For at rode bod på dette har en gruppe yngre universitetsfolk på Forlaget Frydenlund udgivet antologien ”Marxismen efter Marx – tolv strømninger i det 20. århundrede”.

Bogen indgår i serien Kritisk Teori, og målet er netop at genskabe kritisk teori, fordi den er gledet ud af læseplanerne – marxismen som strømning forstået – på de fleste uddannelsessteder såvel som i den offentlige bevidsthed. Sideløbende har den marxistiske tradition imidlertid været en afgørende basis for udviklingen af de human- og samfundsvidenskabelige teorier, der benyttes og diskuteres i dag – som det skrives i udgivergruppens udmærkede og lange forord. Derfor denne bog!

Overskride kapitalismen
Bogens indledning forholder sig også til kapitalismen i dag, og som det siges, findes der et behov for at forstå og kritisere kapitalismen, men også fordi der eksisterer et behov for at overskride kapitalismen. Samlingen af teksterne viser to tæt forbundne sider af marxismen: Den intellektuelle forskningstradition samt den vedblivende beskæftigelse med politiske spørgsmål. De to sider er bundet sammen i begrebet kritik.

Bogen er en god præsentation af de teorier, der refererer til Karl Marx. Teorier der tidligere har haft stor indflydelse, især på universiteterne. Selvom bidragene i bogen kan virke meget forskellige, er der også en række fællesnævnere. Det siger sig selv, når der skal refereres til netop teorier, der har deres udspring i Marx` skrifter. Flere af indlæggene supplerer hinanden. Andre står skarpere overfor hinanden. Og så dufter bogen af Aarhus Universitet – anmelderens hjemby. Ingen tvivl om, at de fleste skribenter – gamle som yngre – har deres udgangspunkt her.

Diskussion i Internationalen
Det, der motiverede Karl Marx, var det politiske engagement. Ikke teorierne i sig selv, logikken i sig selv. Som Andreas Bech Holm skriver i det første bidrag, er Marx’ politiske engagement så integreret i hans forfatterskab, og det holder ham til ilden. Skrifternes indhold har politisk sigte, og politikken skal forstås som selve grundlaget og motivationen for Marx´ teoretiske analyser. Samtidig må hans analyser også ses som teoretiske. Og dette bidrag slutter med at sige, at den marxistiske tradition kan videreføres i dag som et reflekterende politisk engagement.

De næste to indlæg er skrevet af den aarhusianske professor emeritus, Curt Sørensen. Han fortsætter ovenstående først med bidraget ”Marxisme i 2. Internationales periode – Den Tyske Diskussion”. Det er den for mange velkendte debat mellem tre strømninger i den tyske arbejderbevægelse, alle organiseret i det tyske socialdemokrati. For Bernstein var ”målet intet, bevægelsen alt”. Han var reformismens hovedrepræsentant dengang. Heroverfor stod Kautsky og Rosa Luxemburg. Sidstnævnte brød senere med Kautsky. Hele debatten gennemgås grundigt, og der opsummeres til sidst:
- Ser vi endelig på de fremførte ”forudsigelser”, så forudså Kautsky en fredelig, demokratisk-parlamentarisk vej frem og arbejderbevægelsens snarlige erobring af flertallet og magtovertagelsen. Han tog fejl.
- Bernstein forudså en gradvis, fremadskridende demokratiseringsproces. Set i forhold til Europas og da ikke mindst Tysklands faktiske udviklingshistorie i det 20. århundrede tog han eklatant fejl.
- Rosa Luxemburg forudså en hel periode kendetegnet ved konflikter, militarisme, krige, katastrofer og ”barbari”. Hun fik desværre ret.

Curt Sørensens andet bidrag, ”Marxismen i 2. Internationales periode – Den Russiske Revolution”, refererer også til datidens debatter og giver et glimrende og dækkende rids over udviklingen og de politiske aktører og teoretikere, der spillede en rolle.

Frankfurterskolen
I andre afsnit gennemgås så forskellige teoretikere som Mao Zedong, Antonio Gramsci og György Lukacs, der alle tre udover deres teoretiske bidrag, har været politiske aktivister og ledende i oprør.

Og så til andre typer, der forholder sig så godt som udelukkende teoretisk til historien og omgivelserne. Flere afsnit af bogen bruges til, hvad der kaldes Frankfurterskolen – Institut für Sozialforschung. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse. Ja, og også Walter Benjamin. De får et skrift hver især. Samlet om denne skole kan siges, at den beskæftiger sig med, hvad man noget firkantet kan kalde ”overbygningsfænomen”. Det er vanskeligt helt at sige, hvad Frankfurterskolen var og er. Der kommer flere ”bølger” gennem dens eksistens.

Et uafhængigt institut kunne i modsætning til det herskende universitetssystem bevæge sig på tværs af faggrænser og lave kritiske analyser. Skolen så det som nødvendigt at kunne begribe, analysere og kritisere samfundet i sin helhed, samfundets totalitet, som er et vigtigt begreb i Frankfurterskolen. Skolen er ikke erklæret marxistisk, men i praksis er den det vel, og bygger meget på Marx´ tænkning.

Dette institut forholder sig også til psykoanalysen, som jo havde et begrebsapparat, der kunne analysere, hvad der blev kaldt ”den autoritære karakter”. Herbert Marcuse bidrager eksempelvis til den politiske kamp, forskudt fra den traditionelle klassekamp til en kamp om kulturelle værdier, såsom kunst, ungdomsoprør og kvindefrigørelse. Nogle nævner jo også Marcuse som ungdomsoprørets teoretiker.

Logik og struktur
Et af bidragene i bogen er om kapitallogik, skrevet af Hans Jørgen Schanz – hovedmanden bag denne strømning i Danmark. Her er udgangspunktet også som i andre oplæg Marx´ Grundrisse – hans forarbejde til Kapitalen. En afgørende bog for denne strømning, skole eller hvad kapitallogikken nu skal kaldes, var Roman Rosdolskys ”Kapitalens Tilblivelseshistorie”.

Kapitallogikkerne beskæftigede sig ikke med politik og intervention i den virkelige klassekamp. Derfor kan det jo også virke underligt, at netop Rosdolsky er helt central i udviklingen af denne retning. Rosdolsky var medstifter af Vest-Ukraines Kommunistiske Parti og medlem af dets centralkomite. Senere medstifter af samme områdes trotskistiske bevægelse. Han overlevede såvel stalinismen og fascismen, og forblev en del af de trotskistiske cirkler. Blandt andet var han en mentor og vejleder for Ernest Mandel – mange årigt ledende medlem af Fjerde Internationale – i dennes økonomiske analyser, ikke mindst hvad angår metoden hos Karl Marx’ Grundrisse og Kapitalen. Da kapitallogikken ikke interesserede sig for politik, nævnes Rosdolskys egen praksis og politiske holdninger da heller ikke.

Det sidste bidrag handler om Althusser-skolen – opkaldt efter den franske filosof Louis Althusser, hvis retning betegnes som strukturalisme. Denne strømning, der havde stor indflydelse på universiteter, synes i dag næsten glemt. Men af en eller anden grund er denne skole kommet med i bogen. Den havde sit udspring i det franske kommunistpartis intellektuelle kredse.

En kritik af Althusser må gå på, om der var en skarp grænse mellem den unge Marx og hans økonomisk-filosofiske manuskripter og så den ældre Marx med skrifter som Grundrisse og Kapitalen? Det mente Althusser, der var. Althusser var også kendt for sin udeladelse af Hegels betydning i Marx´ tænkning – Marx vendte den blot på hovedet, så dialektikken blev materialistisk.

Læs den, brug den!
Alt i alt er det en vigtig bog, der er udgivet. Den giver et godt overblik over de strømninger, der tager udgangspunkt i Karl Marx´ skrifter. Læseren får et indblik og overblik over en mængde tekster, der stadig viser sin relevans, og giver læseren mulighed og appetit til at gå videre. Ikke mindst til Marx´ egne skrifter, fra hans ungdom, over Det Kommunistiske Manifest til Kapitalen.

Bogen fortjener udbredelse på især de højere uddannelsesinstitutioner, som bogen uden tvivl er skrevet til og for, men også til politiske aktivister. Det kan bemærkes, at alle bidragyderne er mænd. Det vil klæde den marxisme, der synes at være på vej frem – ikke mindst på de danske universiteter, at få kvinder med. Kvinder, som marcherer ind på universiteterne, og på flere studier udgør et flertallet.

Bogen er absolut værd at udbrede. Selvom den er skrevet af og for folk med universitetsbaggrund, kan den nå meget længere ud.

Marxismen efter Marx. Tolv strømninger i det 20. århundrede
Forlaget Frydenlund, 239 sider, 269,- kr.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.