læs mere om: Trafik

10.04.13 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Årsmøde: Jyder fortsætter modstand mod motorveje

Der er store planer om at fortsætte asfaltering af Jylland. Og derfor er der fortsat behov for jysk motorvejsmodstand og at udvikle bæredygtige alternativer. Det er den klare melding fra den nu 20 år gamle forening Jyder mod Overflødige Motorveje, som den 6. april holdt årsmøde i stationsbyen Alken ved Ry.

Nye motorvejsprojekter er på tegnebrættet, og flere er allerede politisk vedtaget. Det store trafikforlig indgået under VK-regeringen mellem alle partier undtagen Enhedslisten danner rammerne for fremtidige trafikinvesteringer. Aktuelt spøger en motorvej mellem Herning og Holstebro. I længere tid har der været planer om en Aarhus-Viborg-motorvej.

Mere togdrift
Selvom nye motorveje stadig er en del af dagsordenen, får togdriften også et løft. Især elektrificering sættes der lidt skub i. I Jylland bliver der satset på elektricificering af strækningerne Fredericia til Frederikshavn, Vejle til Struer og Lunderskov til Esbjerg. Modsat stort set hele Europa er Danmark her langt tilbage og har i årtier valgt dieseltogene.

Nu synes der endelig at komme andre toner, sikkert under indtryk af klimaforandringer. Andre energiformer må vælges. Flere eltog mindsker transportsektorens CO2-udslip og vil få flere til at bruge denne, når den udbygges. Regeringen fik vedtaget en togfond med penge fra beskatning af Nordsøolien. 27 mia. er afsat til denne fond. Formålet er at bruge noget af dette beløb på at elektrificere og udbygge jernbanenettet.

Hærværksmotorvej
Jyder mod Overflødige Motorveje arbejder også med det, som foreningen kalder Hærværksmotorvejen. Officielt, fra initiativtagernes side, er navnet Hærvejsmotorvejen. Denne initiativgruppe, komite, der består af chefer for store virksomheder, arbejder ihærdigt på at gøre myndighederne møre for at beslutte en motorvej på den jyske højderyg, svarende til, hvor den gamle Hærvej ligger. Argumentet er, at den skal være en aflastning for den nord-syd gående motorvej i Jylland, E45, der så efter komiteens mening undgår en udbygning.

Fra politisk side har Region Midt og 17 kommuner anbefalet en Hærvejsmotorvej, men først når E45 er udbygget hele vejen til seks spor og derefter en strækning mellem Viborg og Silkeborg. Ja, der er store motorvejsprojekter i støbeskeen fortsat i det jyske. Selv om den økonomiske krise sætter en dæmper på realiseringen af disse overflødige motorveje, så er opgaven for modstanderne at udvikle alternativer til motorvejsprojekterne.

Modstand og alternativer
På hvert årsmåde i Jyder mod Overflødige Motorveje inviteres en gæst som oplægsholder. En aktivist, en forsker eller en politiker. I år var det Jonas Dahl, som er SFs politiske ordfører i Folketinget. Han har beskæftiget sig en del med trafikpolitik. Han gennemgik de nye trafikplaner, herunder de nye motorvejsstrækninger, elektrificering af enkelte togstrækninger samt finansiering af den kollektive trafik, f.eks. gennem den omtalte togfond.

Jonas Dahl talte blandt andet om et mætningspunkt for bilismen, som man er ved at nå, og svaret er opprioritering af togdriften. Til de to ovenstående jyske motorvejsstrækninger Herning-Holstebro, sagde han, at det var der ingen trafikmæssig basis for. Heller ikke en Hærvejsmotorvej har nogen gang på jorden, som han udtrykte det. Ved at satse på den kollektive transport med togdriften som bærende, bliver disse motorvejsprojekter uinteressante.

Alligevel vil Jyder mod Overflødige Motorveje yde modstand mod dem, da der er stærke politiske og økonomiske kræfter bag disse motorvejsprojekter. Disse aktiviteter vil blandt andet ske inden for rammerne af NOAH-Trafik, som Jyder mod Overflødige Motorveje tilsluttede sig på sidste årsmøde.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.