RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse

23.03.14 | Ebbe Rand Jørgensen

Tip en ven      |    Print  

Første Verdenskrig: Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe

Adam Hochschilds ”Aldrig mere krig” er en fremragende bog, der adskiller sig fra mange andre bøger, film og tv-serier om verdenskrigen. Bogen skildrer ikke bare storpolitikken og de militære sejre og nederlag. Fra en engelsk synsvinkel berettes om, hvordan krigen påvirkede overklassen, politiske og militære ledere og arbejderklassen.

Og så er der krigens egentlige helte: de, der satte alt på spil i deres ukuelige modstand mod det meningsløse myrderi.

Man kan ikke lade være at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kunne det egentlig gå til? Ulykkerne under og i kølvandet på verdenskrigen var umådelige. 10 millioner døde, millionvis af invaliderede unge mænd, millionvis af krigsenker og faderløse børn, folkedrabet på armenerne og enorme materielle skader.

Men i kølvandet på krigen kom revolutioner. Og samtidig vandt de undertrykte ny selvtillid, ikke mindst i kolonierne. Soldaterne fra de britiske kolonier, som havde kæmpet i Europa på britisk side oplevede, at de trods fælles indsats måtte vende hjem til vilkår, der var meget ringere end deres europæiske kammeraters. Der opstod nye selvstændighedsbevægelser, som kom til at spille en stor rolle i resten af 1900-tallet.

Militarismens virkelighedsflugt
Krigsbegejstring og nationalistisk hysteri overvandt al skepsis og krigsmodstand i de hektiske uger i sommeren 1914. Det forklarer naturligvis i sig selv intet. Konkurrencen mellem de europæiske stormagter om kolonier var afgørende.

Militarismen i de førende lande spillede en stor rolle. Alle landene havde store stående hære, de fleste værnepligtshære.

Og så var der et officerskorps som for alt i verden ville krigen. For mange officerer var krigen selve meningen med deres liv. Militæret var en vigtig karrierevej for unge fra overklassen og de allerøverste lag. Unge mænd fra adelen søgte ind på de militærakademier. Typisk var de øverste officerer ikke udvalgt på grund af deres kvalifikationer, men deres herkomst.

De unge fra overklassen var socialiseret ind i en militaristisk og imperialistisk tankegang. Og i de britiske kolonier fik de rig lejlighed til at bruge alt hvad de havde lært når de på blodig vis nedkæmpede lokale opstande. Det mest eftertragtede var at blive en del af rytteriet, som blev anset som det fineste. Og rytteriet havde vist sin berettigelse gennem utallige kolonikrige f.eks. boerkrigen.

Sejrene i kolonierne er måske baggrunden for, at officerskorpset og de politiske ledere i virkeligheden slet ikke var forberedt på at udkæmpe en moderne krig, med nye teknologiske fremskridt som maskingeværer og pigtråd. Her kommer ryttere med lanser beregnet til nærkamp til kort.

Udmattelseskrigen
De militære ledere var blinde og døve for realiteterne, selv om krigen hurtigt viste sig at blive en langvarig affære med enorme tabstal. Fra snakken om hurtige sejre flyttede fokus sig til udmattelseskrig. Logikken blev: Jo flere soldater vi sender mod fjenden, jo flere soldater må fjenden binde ved fronten. På den måde bliver tabene godt nok enorme, men jo flere soldater vi taber, jo flere taber fjenden. På et tidspunkt klagede den britiske øverstkommanderende over for lave tabstal!

Et andet problem blev forsyninger både af mad, medicin og militært udstyr. Det blev nødvendigt for englænderne og tyskerne at lave en aftale om en handel, hvor de udvekslede forsyninger af udvalgte varer, så begge sider kunne fortsætte krigen!

Krigsmodstanden
I starten af krigen lykkedes det både i England og de øvrige lande at skabe opbakning til krigen. For englænderne var der det særlige, at de skulle basere sig på frivillige, hvilket lykkedes. Det var først i løbet af krigen, at der blev indført værnepligt. Fra starten var begejstringen og lysten til at deltage stor blandt unge i arbejderklassen.

Men også meget yderligtgående progressive kræfter endte med at bakke op om krigen. Nogle af de mest radikale feminister, som kæmpede for kvinders stemmeret, opfordrede kvinder til at ofre deres sønner og sende dem til fronten.

Men der var også en rodfæstet antimilitarisme i arbejderbevægelsen, selvom den havde det vanskeligt. Hochschild fortæller bl.a. om den ledende Labour-politiker og krigsmodstander Keir Hardie.

Blandt intellektuelle var der stor krigsbegejstring, men en undtagelse var filosoffen Bertrand Russell, der gjorde en stor og afgørende indsats for fredsbevægelsen.

Der blev skabt en anti-krigsalliance som havde svære vilkår og blev truet med retssager. Men der var også vigtige resultater, f. eks. retten til militærnægtelse, og eksempler på soldater, der blev reddet fra en militær dødsdom. Englænderne eksekverede relativt få dødsdomme, sammenlignet med andre krigsførende, måske også et resultat af krigsmodstandernes indsats.

En række unge militærnægtere måtte modtage lange fængselsstraffe. Men situationen var endnu værre dem, der blev tvunget til fronten mod deres vilje. Her gjaldt den militære straffelov og lydighedsnægtelse kunne udløse en dødsstraf.

Der er ingen tvivl om, at Første Verdenskrig var et afgørende nederlag for arbejderbevægelsen og socialismen. Men beretningen om de antimilitarister, der under vanskelige betingelser og under stor risiko fastholdt deres modstand må ikke glemmes. Derfor er Rotschilds bog et helt nødvendigt bidrag til historien om antimilitarismen.

Adam Hochschild: Aldrig mere krig
Informations Forlag, 464 sider, 349.95 kr.

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.