RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste 1. Maj og social dumping Modernisering af det offentlige? Fair pensionsalder! TTIP sætter løn- og arbejdsforhold under pres Det store luftkastel ”New Public Management” – eller ”Regnedrengenes Amokløb” Regeringens mislykkede bidrag Lærere siger op Presset vokser på Thorning Øresundstoget kører igen Kædeansvar i Sverige Status nu og kampen herfra En indskrænket kamp om løn Regeringen revolutionerer erhvervsuddannelserne – på den dårlige måde Husarbejde til discountpris Så starter karavanen gennem Danmark Mere jobrotation hjælper ledige Del arbejdet! Tryghed og arbejde Arbejdsløse danner aktionsnetværk Udfordringen fra den gule fag-forretning Fagbevægelsens ledere på dødskurs Frafald må stoppes Unge vil have fagforeninger Fagforeningsfolk vil stille krav til en rød regering Eventyret i Odense Et spørgsmål om liv og død En ny aktiv fagforeningsstrategi Kommunale 3F’ere kræver rød regering Måletyranniet breder sig Kampen for holdbare industriarbejdspladser OK 2010 - midt i en krisetid Når kommunen svinger kæppen

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse | Arbejdsmarked

12.05.14 | Mads Wilmann

Tip en ven      |    Print  

Social dumping: Kamppladser

Claus Buster og Jakob ”Nero” Mathiassen har med bogen ”Kamppladser” begået en politisk dokumentar om ændringerne på det danske arbejdsmarkedet siden EU’s udvidelse i 2004 og frem til i dag, der udmærker sig ved at være begavet i sin form og relevant og særdeles aktuel i sit indhold.

Forfatterne har valgt at fokusere på den del af det danske arbejdsmarked, der har været mest præget af EU’s udvidelse, nemlig byggebranchen.

Forfatterne gør det fra begyndelsen klart, at bogen er skrevet med det formål at oplyse om Østudvidelsens konsekvenser.

Bogens kapitler skifter mellem beretninger fra arbejdskampe på arbejdspladser og dertil hørende baggrundsnotater, der inddrager de relevante politiske aftaler, statistik, lovgivning m.v. – en lidt utraditionel form, der fungerer, og giver læseren en mulighed for at koble disse arbejdskampe mellem lønarbejdere og arbejdsgivere sammen med den generelle historiske og politiske udvikling.

Gennem beretningerne føres man, med visse spring i tiden, helt frem til nutiden, hvor særligt sagen om metrobyggeriet kommer under lup.

Prognosen der slog fejl
En af de første pointer, der slås fast, er, hvordan alle eksperterne tog fejl med hensyn til omfanget af indvandringen; hvordan disse eksperter med daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort i spidsen - bevidst eller ubevidst - havde voldsomt undervurderet omfanget og talte sagen om Østudvidelsens betydning ned.

Da indvandringen fra andre EU-lande til Danmark senere viste sig at blive meget større end forventet – og Østaftalen ikke slog til - betød det et slaraffenland for arbejdsgiverne med meget fri adgang til at bestemme løn- og ansættelsesforhold for de udenlandske arbejdere. De faglige organisationer led af kapacitetsproblemer og kunne ganske enkelt ikke stå klar alle steder og regulere en stadig voksende arbejdsstyrke, der samtidig blev mere heterogen og international.

Vekslende kampskridt
Forfatterne dokumenterer, at det kendetegnende for denne periode har været, at fagforeningerne har måtte ændre deres tilgang rigtig mange gange, i erkendelse af, at de havde svært ved at sikre, at der blev udbetalt løn på danske vilkår til de mange arbejdstagere, der kom til Danmark.

Et eksempel var, at man begyndte at gå målrettet efter at få overenskomsterne på plads ved hjælp af blokader, sympatistrejker m.v., hvilket faktisk også lykkedes en del gange. Men i erkendelse af, at overenskomsterne ikke blev overholdt - der var ikke nogen medlemmer til at kontrollere dem - gik man over til et princip om: ”medlemmer først – overenskomster dernæst”

En fagbevægelse i undertal
Bogen efterlader et indtryk af et byggearbejdsmarked, der er det rene vilde Vesten, og hvor de faglige organisationer har taget kampen op, selvom de i grunden har følt sig prisgivne af omstændigheder.

Der vindes kampe, og der tabes kampe; men det største tab er alle de kampe, der ikke bliver kæmpet, på grund af manglende kapacitet i de faglige organisationer, der ganske enkelt ikke kan følge med.

En af konklusionerne i bogen er, hvordan den største udfordring nok også samtidig er opskriften på sejr. At organisere de udenlandske arbejdere på samme niveau, som de danske lønarbejdere er organiseret. Først her er der reelle muligheder for at vinde kampen om lønnen, på EU’s indre marked.

Godt redskab
Forfatterne har med bogen skabt et godt redskab for venstrefløjen, måske især de fagligt aktive. Det store og omfattende dokumentationsarbejde sammenholdt med beretninger om arbejdskampene og de taktiske overvejelser forbundet hermed, giver et meget solidt grundlag for at forstå problematikkerne på det danske arbejdsmarked som følge af udvidelsen.

Skal man hurtigt sætte sig ind i emnet på en eftermiddag, så er denne bog klart det bedste bud.

Det sidste kapitel indeholder en interessant perspektivering med forskellige vinkler på, hvordan man kan gribe kampen an fremover. Et glimrende bidrag i en tid, hvor venstrefløjen må afklare med sig selv, hvad man egentlig mener om udenlandske arbejderes ret til børnecheck, SU og andre sociale ydelser.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.