RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste Tag med SUF og Enhedslisten til Ende Gelände! Den sidste olie (fra Nordsøen…) Paris-aftalen kalder ikke på fest, men på kamp Trods festen – glasset er 80 procent tomt! Skovene betyder mad, vand og selve livet Katastrofen er på vej! Krisen i biodiversitet og den grønne venstrefløj Blokaden mod skifergas Systemændringer, ikke klimaændringer Alarmråb kalder på antikapitalistisk alternativ Allerød Kommune siger Nej Tak CO2-afgift som modgift mod global opvarmning? En farlig illusion Skifergas - nej tak Hayian-Yolanda: Klimaets budbringer Venstrefløjen har brug for en økosocialistisk vision Et radikalt, anti-systemisk, anti-kapitalistisk alternativ Hvad er økosocialisme? Fra systemkrise til grøn økonomi International kampagne: Verdens folk mod markedsgørelse af naturen Rio +20 og videre frem For mange mennesker? SRSF-regeringen og klimaet Keynes går ikke igen Stor fremtid for økologisk biogas Guld og grøn energi Kritik af Cochabamba-erklæringen S-SF og klimavisionerne Cochabamba viser vej Lav en aftale om jordens overlevelse! Folkenes Aftale om Klimaforandringer og Moder Jords Rettigheder Klimakrisen kræver et øko-socialistisk svar Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver Fiasko på toppen, men fremgang i basis København - et vendepunkt for bevægelsen Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver Seatlle bliver voksen Omstil den skrantende bilindustri til klimavenlig produktion Enhedslisten, klimakampen og antikapitalismen Velfærd uden vækst? Økologi og socialisme – to uadskillelige revolutioner Økosocialister starter international koordinering Grøn vækst eller varm luft? Grøn ny kurs Enhedslisten – et stærkt redskab i klimakampen Dilemma om Nordpolens olie LO sætter klimaet på dagsordenen Akut redning og global retfærdighed Klassekamp og klimakamp går hånd i hånd Miljø og mad på vækstens alter Klimaforandring skaber hungersnød

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Klima | Anmeldelse

30.11.14 | Daniel Tanuro

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale

Klimakrisen forandrer alt – og Naomi Klein leverer trods visse uklarheder et vigtigt bidrag til kampen for, at forandringen bliver til det bedre.

Naomi Kleins bog om klimaforandringerne er allerede en begivenhed. Forfatteren af »Chokdoktrinen« gør her grundigt op med den kapitalistiske vækstlogik, de multinationale olie-, kul- og naturgasselskabers grådighed og regeringernes underdanighed over for deres interesser. »At klodens klima ændres på kaotisk og katastrofal vis, er lettere at acceptere end udsigten til at ændre kapitalismens grundlæggende, vækstbaserede, profitjagende logik,« skriver hun (s. 89).

For Naomi Klein er klimaskeptikernes indædte modstand ikke tilfældig, men tværtimod udtryk for, at de har forstået, at en seriøs kamp mod den globale opvarmning kræver et radikalt politisk skift. Med mere regulering, mere offentlig sektor, mere fælleseje og mere demokrati. Med andre værdier end at konkurrere, rage til sig og være sig selv nærmest.

Det er en vigtig bog, som uden tvivl vil få stor indflydelse.

Klimaforandringernes revolutionære potentiale
Titlen er velvalgt: »This Changes Everything« – dette ændrer alting. Naomi opfordrer venstrefløjen, de progressive til at gribe den chance, de får tilbudt i denne vanskelige situation. For »sandheden om klimaforandringerne,« skriver hun, »er kun foruroligende for dem, der stiller sig tilfredse med tingenes tilstand« (en henvisning til titlen på Al Gores film »En ubekvem sandhed«). Det problem har vi andre ikke, for »hvis der nogensinde har været et tidspunkt, hvor man kunne fremme en plan, der heler vores klode, og som også heler vores kriseramte økonomi og vores opsplittede samfund, så er det nu« (s. 155).

Miljøkrisen føjer sin eksistentielt presserende karakter til alle de andre problemer. Den »tilbyder en overgribende fortælling, inden for hvilken alt fra kampen for gode job over retfærdighed for indvandrere til erstatning for historiske ugerninger såsom slaveri og kolonialisme kan blive en del af det store projekt at opbygge en ikke-giftig, stødsikker økonomi, før det er for sent« (s.154).

Mere skarpsindigt end mange antikapitalistiske aktivister sætter Klein sin lid til »klimaforandringernes revolutionære magt«, og hun har fuldstændig ret. Hun opstiller et uforsonligt og særdeles overbevisende anklageskrift mod de store miljøorganisationer, hvoraf nogle anklages for at være smeltet sammen med systemet. Som alternativ taler hun for at opbygge massebevægelser.

Forfatteren erkender, at »vi stadig mangler modmagt af en slags, der har en chance for at forandre samfundet i blot tilnærmelsesvis det nødvendige omfang« (s.156). Men hun ser lovende tegn i de radikale mobiliseringer mod »ekstraktivisme« (stræben efter økonomisk vækst gennem udvinding af naturens ressourcer, o.a.) og store infrastrukturprojekter, som tager til over hele verden. Når oprindelige folk spiller en ofte afgørende rolle i disse mobiliseringer, er det for Klein en kilde til håb, fordi disse folk har et andet syn på deres forhold til naturen end det ønske om dominans og total kontrol, der er typisk for kapitalismen og i det hele taget den vestlige kultur siden oplysningstiden.

»This Changes Everything« er en stærk bog. Den kunne have været endnu stærkere, hvis forfatteren havde afsat tyve sider til klart at forklare mekanikken i klimaforandringerne og til at præsentere deres vigtigste økonomiske og sociale følger, i stedet for at starte direkte med en kritik af klimaskeptikerne. Her forspildes i mine øjne en lejlighed til at øge offentlighedens indsigt. Men det er en detalje.

En bog med modsætninger
Mere grundlæggende er »This Changes Everything« en bog med indbyggede modsætninger. Forfatteren tilstår: »Det er den sværeste bog, jeg nogensinde har skrevet, netop fordi min research har ført mig til at søge så radikale svar. Jeg er ikke i tvivl om, at de er nødvendige, men jeg tvivler dagligt på, om de er politisk gennemførlige« (s. 26).

Faktisk svinger Klein mellem på den ene side et antikapitalistisk alternativ, som er selvforvaltende og decentraliseret, økosocialistisk og økofeministisk, og på den anden side et projekt for en reguleret, grøn kapitalisme, som er baseret på blandingsøkonomi og mere lokal produktion, og præget af en omsorgs- og forsigtighedstankegang. Dette spændingsforhold gør sig gældende i hele bogen.

En revolutionær inspiration går gennem konklusionen, hvor Klein – ligesom Marx i Kapitalen! – drager en parallel mellem kampen mod slaveriet og kampen mod den kapitalistiske tilegnelse af ressourcerne (s. 455ff). Andre steder skriver hun imidlertid, at der er »masser af muligheder for at tjene penge i en kulstoffri økonomi«, og at hindringen for den økologiske omstilling kommer fra »de nuværende forretningsmodeller« (business models, s. 252) og fra den måde, hvorpå »vi tænker på økonomien« (we think about the economy, s. 95) – altså ikke fra økonomien i sig selv.

Denne svingen er måske ikke uden forbindelse med den opfattelse, som Klein synes at have af naturbeherskelses-ideologien. Forfatteren minder med rette om, at denne ideologi har sin oprindelse inden kapitalismen. Men kapitalismen er netop den form, hvori denne ideologi eksisterer i dag. Deraf følger ikke, at afskaffelsen af den kapitalistiske produktionsmåde automatisk vil fjerne de »ekstraktivistiske« opfattelser – tværtimod vil kampen for at »tage sig af naturen med forsigtighed« skulle fortsætte i lang tid efter dette systems ophør. Men ideologien om dominans svæver ikke i luften; den er rodfæstet i samfundsstrukturerne. Den ideologiske kamp mod ekstraktivismen er uløseligt forbundet med kampen mod de kapitalistiske sociale relationer. Især med kampen mod udbytningen af lønarbejdet, som faktisk er en form for »ekstraktivistisk« udplyndring af den naturressource, der kaldes arbejdskraft.

Nej, Tyskland er ikke et forbillede
Når det er sagt, må man også være beskeden og erkende, at enhver, der prøver at udtænke et socialt svar på klimaudfordringen, står over for den modsætning, som Naomi Klein omtaler i indledningen til sin bog. Det skyldes, at der i dag er en svimlende kløft mellem de yderst radikale antikapitalistiske foranstaltninger, der objektivt er nødvendige for at forhindre en forfærdelig katastrofe, og det bevidsthedsniveau, der er blandt den brede befolkning. Hvilken strategi der skal til for at bygge bro over den kløft, er genstand for debat, og der er ingen grund til at være belærende over for Klein. Men én ting er for mig at se klar: Hvad angår »politisk gennemførlighed«, er hun dårligt informeret, når hun peger på Merkel-regeringens energipolitik med feed in-tariffer som et eksempel på »et brud med den nyliberalistiske ortodoksi« (s. 131).

Feed in-tarifferne er faste takster, der gør grøn strøm konkurrencedygtig over for »beskidt« strøm. På samme måde som grønne certifikater legemliggør de den liberalistiske idé om, at man blot behøver at internalisere »eksternaliteterne« for at gøre investeringsbeslutninger baseret på omkostningseffektivitet miljøvenlige. Miljømæssigt er denne idé dømt til at mislykkes, fordi den vægter udviklingen af markedet for grøn teknologi højere end indsatsen for at nedbringe energiforbruget.

På det sociale plan er det tyske system finansieret ved en afgift (Umlage), der opkræves over elregningen. Alle husstande betaler, men afgiften bliver mere end kompenseret for dem, der har investeret i vedvarende energi, fordi de sælger deres strøm til en høj pris, der garanteres af staten i 20 år. Dermed betaler de dårligst stillede samfundslag for de velbjærgede (enkeltpersoner, kooperativer eller selskaber).

Det er rigtigt, at også tyske kommuner producerer og sælger grøn strøm. Her har fællesskabet naturligvis et afkast i form af tjenesteydelser. Dette er et positivt aspekt af systemet, som Klein med rette fremhæver, men det er ikke nok til at etablere Tyskland som et eksempel til efterfølgelse. Tre tusinde virksomheder er fritaget for 80 procent af Umlage, hvilket udgør en gave på 4-5 milliarder euro om året.

Det er langt fra det retfærdige krav, som Klein formulerer: at de fossile skal betale for omstillingen. I stedet uddyber Merkels energipolitik ulighederne. Mere generelt viderefører kanslerens regering den barske politik, som blev indført af koalitionen mellem Die Grünen og socialdemokratiet. Denne politik tvang 8 millioner mennesker til at arbejde for mindre end 8 euro brutto per time. Så Tyskland er ikke rigtig en af de »modeller, der viser, hvordan man bemærkelsesværdigt hurtigt kan få vidtrækkende decentraliserede klimaløsninger op og stå, samtidig med at man bekæmper fattigdom, sult og arbejdsløshed,« som Klein uforsigtigt hævder (s. 136).

Når det umulige bliver muligt
Og det er ikke overraskende: Sådan en »model« eksisterer ikke i kapitalismen, for denne bygger – som Klein også påpeger gentagne gange i bogen – på udbytning af såvel natur som arbejdskraft. Kløften mellem den nødvendige radikalitet og den politiske gennemførlighed kan til syvende og sidst kun fjernes ved hjælp af en stor krise, et af disse »uhyggeligt sjældne og dyrebare øjeblikke, hvor det umulige pludselig forekommer muligt«, som der står i konklusionen. Her forlader forfatteren den »politiske gennemførlighed« for at svinge tilbage til sin radikalitet.

Vi deler hendes overbevisning om, at der vil komme et sådant øjeblik, at det vil falde sammen med en radikal udfordring af dominansideologien, og at »det virkelige spørgsmål er, hvordan de progressive kræfter vil udnytte det, med hvilken styrke og selvtillid det vil blive grebet« for »ikke alene at forkaste verden, som den er«, men for »at opbygge den verden, som vil skabe tryghed for alle« (s. 466). Naomi Kleins bog er, uanset de forbehold og diskussioner, den kan foranledige blandt økosocialister, et vigtigt bidrag til denne kamp.

 

Naomi Klein: »This Changes Everything. Capitalism vs. the Climate«, Allen Lane, London / Simon & Schuster, New York, 2014.

På dansk: »Intet bliver som før. Kapitalisme vs. klima, Klim, Aarhus, 2014.

Find anmeldelser, artikler og interview via Modkraft: Naomi Kleins »Intet bliver som før«

 

Daniel Tanuro er agronom, aktiv i LCR (Fjerde Internationale) i Belgien og forfatter til »Green Capitalism: why it can't work«. Artiklen er oversat af Finn Kjeller fra La Gauche (Belgien), citaterne dog fra Naomi Kleins originalversion.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.