RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste Tag med SAPs på kvindeskole Til højstærede hr. doktor Karl Marx! Seksualoplysning i tomgang Seksuelle relationer og klassekamp For en feminisme for de 99 procent og en militant international strejke den 8. marts Kvindestrejke kan blive et vendepunkt AKP-regeringens permanente krig mod kvinder Hvordan ”toilet-loven” understøtter intolerance Rosa Luxemburg i vores tid Racistisk sexisme gavner ikke kvinder Clara Zetkins kamp for enhedsfronten En eksemplarisk kamp, som kan smitte Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Højrefløjen kriminaliserer abort Vold – en del af kvinders hverdag Rosa Luxemburg – en ørn Solidaritet med kvinderne i den revolutionære proces Kvinder marcherer i Egypten Frigørelse, frihed og forandring Sådan begyndte det Kvinder marcherer til vi alle er fri! Muslimen, venstrefløjen og de selverklærede feminister Bøsser og lesbiskes frigørelse

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse | Feminisme

03.05.15 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Ligestilling eller frigørelse

Er kvindefrigørelse det samme som ligestilling? Eller drejer kvindekampen sig også om noget andet? Noget der gør op med det samfund, der producerer stressede og udbrændte familier, inklusiv børnene i disse?

En ny bog mener i hvert fald, at kvindekampen skal mere end blot ligestille sig med mænd, der er i samme situation. Temaet er lagt, og hvad det drejer sig om, er ikke mindst nedsættelse af arbejdstiden for alle. For alle rammes af tidsklemmen - et begreb, forfatteren kredser rundt om bogen igennem.

Forfatteren Linn Stalsberg har i bogen "Er jeg fri nu?” med undertitlen "tidsklemte kvinder i verdens bedste land" fokus på det norske samfund. Men hendes glimrende analyse af især familiernes situation kan næsten ligeså godt anvendes i forhold til det danske samfund. Hun har en god historisk gennemgang af udviklingen, der førte til "tidsklemmen", der på ingen måde er kvindefrigørelse, om end der er sket store fremskridt fra kvindeoprøret for årtier siden frem til i dag.

Frihed fra tidsklemmen og en bedre balance mellem hjem og job kunne være et feministisk krav i dag. Frihed kan også betyde frihed fra markedets magt eller en arbejdsplads, hvor man føler sig ufri. Frihed betyder en mulighed for at være med og bestemme både over eget hverdagsliv og i samfundet i øvrigt. Og forfatteren mener derfor, at frihed altid har været og altid må være en væsentlig del i al feminisme. Og som det grundlæggende i hele bogen er kvindefrigørelse et stærkt begreb, som rummer meget mere end "blot" ligestilling.

Dobbeltrollen
Kvinder i Norge - og i Danmark - tager stadig størstedelen af husarbejdet og børnepasningen. Kvinderne opfordres kraftigt til at arbejde uden for hjemmet. Lande som Norge, Sverige og Danmark har også en høj erhvervsfrekvens for kvinder, og kombinationen med fuldtidsarbejde og ansvar hjemme kan være en temmelig barsk opgave, som forfatteren giver en del eksempler på. Nogle løser det med at ansætte en au pair, en deltidsarbejdende partner eller bedsteforældrenes inddragelse. Men det er private løsninger, de færreste har mulighed for, og det har andre konsekvenser, der næppe er frigørende.

Er løsningen, at der støttes op om folks private løsninger på tidsklemmen, kan det ende med en lang nedvurdering af velfærdsstaten - skriver forfatteren. Det er efter hendes mening ikke god feminisme eller familiepolitik. Og hun fortsætter: "Feminister ved, hvor afgørende velfærdsgoder er, for kvinders mulighed for både at arbejde og have børn. Derfor skal vi feminister altid støtte op om en politik og ideologi, som konsekvent støtter velfærdsstaten. Og skal vi gøre dette, skal feminismen altid være samfundskritisk."

Forfatteren gennemgår den historiske udvikling, hvor hun blandt andet nævner en væsentlig pointe, inden hun går over til den afgørende løsning på problemstillingen, nemlig at nedsætte arbejdstiden for alle. Familierne er gået fra at være en indtægtsfamilie til to indtægtsfamilier. Og mennesker i dette samfund arbejder stadig, som har vi en hjemmegående ægtefælle. Denne forlængelse af arbejdstiden er sket og sker på trods af den teknologiske udvikling.

Nedsæt arbejdstiden for alle
Linn Stalsbergs politiske hovedpointe er at nedsætte arbejdstiden - ikke bare for de stressede børnefamilier, men for alle. Hun anvender flere vinkler for dette krav som solidaritet med de arbejdsløse - det vil sige flere i arbejde, tid til mere ånd, miljøgevinster som mindre forbrugerræs, børnene mindre i institutioner.

I bogen refereres til det gamle og velkendte kvindekrav - reduktion af den daglige arbejdstid til seks timer om dagen/30 timer om ugen. Som Linn Stalsberg skriver: "Sekstimersdagen er mere end en helt almindelig arbejdslivsreform, for den udfordrer arbejdslivets position i sig selv. Den viser, at vi kan have andre identiteter og kulturer, end arbejdslivet giver os. Den truer teorien om "human ressources"".

I ligestillingsargumentet for kvinderne ser forfatteren det som at ligestille sig til mændenes. Det er den mandlige norm, der blev lagt til grund, fordi lønarbejdet blev sat i første række. Hun mener selvfølgelig, at ligestillingskampen er vigtig og selvfølgelig, men den har sine begrænsninger. Hun erfarer, at ligestillingsfeminismen i for stor grad spiller i samklang med markedsøkonomien.

Vigtigt indspark
Linn Stalsberg kommer i bogen godt rundt om hele problemstillingen, som når hun skriver: "Historien og hverdagen er imidlertid fuld af paradokser og fortrængninger, som at vi ødelægger miljø, natur og dyreliv i vores higen efter penge. Eller at det vi køber for pengene stort set laves af underbetalte og overarbejdende mennesker i andre lande. At reel ligestilling stadig er oceaner væk."

Hun slutter bogen af med, hvad hun blandt andet drømmer om: "At have det lidt mindre hektisk i hverdagen. Slippe for den dårlige samvittighed, jeg i perioder har haft over for ungerne. Slippe for savn. Have mere tid med mine nærmeste. Slippe for forbrugerpresset. Leve på en måde, som tager hensyn til miljøet. Vide, at vi i dag drifter samfundet til menneskenes og jordens bedste i fremtiden. For det sidste er også en form for ufrihed og stress: At vide at måden, vi lever på, er ødelæggende for jordkloden. Ikke at stole på, at politiske valg som træffes, er til det fælles bedste."

Bogen er et vigtigt indspark i kønsdebatten og genfremfører kampen for nedsat arbejdstid for alle, som synes "glemt".

Linn Stalsberg: "Er jeg fri nu? - tidsklemte kvinder i verdens bedste land"
Forlaget Solidaritet, 303 sider, 100 kroner

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.