RELATEREDE ARTIKLER

Hjælp vores kammerater i den værste flygtningekrise i nyere tid Baba Jan for Højesteret Alternative nyheder fra Indien og Kashmir Kammerat Ruben er død Smædekampagne mod Baba Jan og hans parti Med rigsretsdommen mod Park Geun-hye har ”stearinlys”-bevægelsen vundet en vigtig sejr Verdens største generalstrejke Baba Jan og hans kammerater dømt til 40 år i fængsel Filippinernes nye stærke mand Fanget i Kinas klapjagt på faglige aktivister Nationalisme og krigsmageri vandt valget Fra lokomotiv til bremsevogn "Jeg er marxist" Anti-terrordomstolene terroriserer arbejdere, fagforeningsledere og aktivister i sociale bevægelser Støt Hong Kong-borgernes kamp for frie valg Hvorfor regeringen ikke stopper højrefløjens sabotage Hayian-Yolanda: Klimaets budbringer 40.000 demonstrerer mod atomkraft i Tokyo Modstanden på Taksim Optøjer og politivold i Tyrkiet Støt asiatiske kammeraters regionale samarbejde En højreorienteret sejr Sabelraslen eller trussel mod mange millioner? Den tabte krig Det 21. århundredes socialisme i Pakistan? Stop de territoriale konflikters onde cirkel Høj bølgegang i den indonesiske arbejderbevægelse Baba Jan løsladt Arbejderkampe angriber elitens magt Terroranklage mod aktivister Den filippinske stat i stormens øje Fjerde Internationale går stærkt frem i Asien Update: Socialister frigivet Et år efter katastrofen på Fukushima atomkraftværket International aktionsdag mod atomkraft Hvilke nye vinde blæser i Burma? Sociale bevægelser i Mindanao har brug for hjælp efter stormen Venstrefløjen og de sociale bevægelser kæmper i Bangladesh Et slag mod Pakistans fagbevægelse Brutal undertrykkelse i det nordlige Pakistan Jaitapur: en ny nuklear tåbelighed Appel om solidaritet med malaysiske socialister Hævnfølelsen stopper ikke med Osamas død Økonomisk solidaritet med ofrene og de evakuerede fra jordskælvet, tsunamien og atomkatastrofen i Japan Katastrofen i Japan og dens konsekvenser Erfaringer fra Labour Party Pakistan Ikke med godgørenhed alene Stræben efter sindsro i en krigshærget region Den internationale situation sommeren 2010 Det ødelagte Pakistan venter på hjælp Hjælp "Labour Relief Campaign" med at hjælpe folk i Pakistan Ny fase i klassekampen Alcatel på oprørt hav Militære operationer styrker fundamentalisterne Fra valgfiasko til eskalerende krig Bryd tavsheden om krigen Militæret holder hånden over Taliban Socialistisk revolution, kapitalistisk genopretning Støt kampen mod Taleban og det pakistanske militær Den religiøse fundamentalisme, militæret – og befolkningen De første ni måneder med Pakistan Peoples Party Indiens ledere bør søge i egen baghave Den gode krigs blændværk Afvis imperialistisk indgriben i Georgien! En besejret diktator Har vi råd til private banker? Lokalpolitikere går ind i den globale kamp Neoliberalismens korrupte verden Bankunionen til debat Spekulation mod kronen – hvad er det socialistiske svar? Hvornår vender krisen? Finanskrisen i EU IMF-erklæringer, som de europæiske ledere ikke bryder sig om Hvorfor sparer de op? Tag det tilbage Teorien om kapitalismens lange bølger Argentinas eksempel fra 2001 Krisen i Europa – venstrefløjens alternativer Anti-kapitalistiske veje ud af krisen EU-topmødets aftale er uacceptabel Har socialister et fælles europæisk svar på krisen? Krisen i Europa – og de antikapitalistiske svar En anden verden er mulig – men ikke ved at reformere EU og holde fast i euroen! S og SF på afveje i Fair Løsning 2020 Et internationalistisk overgangsprogram på vej til et antikapitalistisk Europa En venstrefløjsstrategi for Europa En europæisk strategi for venstrefløjen? Derfor er keynesianisme ikke svaret Keynes går ikke igen Nationalisér banksektoren – brug kreditten til at skabe arbejdspladser og økonomisk tryghed Hvem skal betale? Rejs krav om behovsstyret produktion Meningen med den græske krise Omstil den skrantende bilindustri til klimavenlig produktion Internationalt seminar om krisen og marxistisk økonomi Er krisen slut? Velfærd uden vækst? Socialdemokratiske og antikapitalistiske kriseløsninger En social og politisk polarisering Hver dag nye ofre Den kommende kapitalistiske konsensus Enhedslisten og den økonomiske krise Om styrkeforhold, agitation og meget andet Enhedslisten og finanskrisen Nyliberalismens krise Grøn ny kurs For en løsning af krisen på arbejderklassens betingelser ’Krisen bliver forstærket af klima- og fødevarekrisen’ Giftig kapitalisme Finanskrisen i Danmark Til kamp for en spekulationsfri finanssektor! Finanskrisen forandrer amerikansk politik Deres krise, vores konsekvenser Har kapitalismen fået fnat? Del 1 Har kapitalismen fået fnat? Del 2 Finanskrise – en åbning for kapitalismekritik De privatiserer gevinsterne og nationaliserer tabene Regeringens redning er asocial Hundreder af millioner sulter Kapitalismen efter den amerikanske boligkrise En økonomi smurt i gæld

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Økonomi | Asien

01.10.08 | Josep Maria Antentas og Esther Vivas

Tip en ven      |    Print  

Kina: Den nye kinesiske kapitalisme

De nyligt overståede Olympiske Lege har været en fantastisk fremvisning af den nye opstigende kinesiske kapitalisme. Kina har i dag været gennem en lang kapitalistisk genopbygningsproces, som startede for tre årtier siden. Reformerne begyndte i 1978 og blev gradvist mere vidtgående og dybere; skridt for skridt blev de planøkonomiske mekanismer afviklet.

Den mest afgørende udvikling mod kapitalisme har fundet sted fra 1992 og frem. 1990erne har været præget af en uhæmmet proces mod privatisering af statslige virksomheder og liberalisering af de offentlige services. I dag arbejder to tredjedele af lønmodtagerne for privat kapital. I starten af det 21. århundrede kulminerede Kinas reintegration i den globale kapitalisme med optagelsen i Verdenshandelsorganisationen WTO i 2001.

Heldigvis er det kun få på venstrefløjen, der har illusioner om den kinesiske model. Men der burde være åbenlys enighed om, at de sidste tredive års reformer har skabt en rovdyrskapitalisme uden restriktioner. Og Kina styrer fortsat mod denne horisont, på trods af præsident Hu Jintaos retorik om et ”harmonisk samfund”. Der kommer hele tiden flere beviser til for de sociale og miljømæssige katastrofer som er skabt af den aktuelle akkumuleringsmodel, som har skabt forandringer i den officielle retorik og tilpasninger af politikker til at opsamle ubalancer, men uden at der bliver ændret på den generelle retning for landets udvikling.

Den kapitalistiske genopbyggelse er blevet anført af Kinas Kommunistparti (CCP), hvis ideologi og natur har forandret over årene. Nationalisme er blevet det mest centrale element i CCP’s diskurs og identitet, og bliver brugt som et tvangsredskab, og som en legitimerende faktor i de politiske projekter. Heraf den strategiske vigtighed af OL.

Kina er tynget af store sociale og regionale skævheder. Reformerne har medført koncentration af indkomster, social polarisering og stigende uligheder, og ifølge Verdensbanken er der nu 300 millioner fattige i landet. Størstedelen af den økonomiske aktivitet er koncentreret i kystregionerne (der modtog 85 procent af de udenlandske investeringer sidste år) i stærk kontrast til de fattigdomsramte regioner midt i landet. Den aktuelle udviklingsmodel har også enorme miljømæssige omkostninger, især i form af luftforurening i de store byer og forgiftning af vandet.

Det kinesiske regimes sociale base er det nye opstigende borgerskab, som er knyttet til stats- og partiapparatet, samt en væsentlig urban middelklasse, der også inkluderer de mest kvalificerede grupper af lønmodtagere og mange offentligt ansatte og embedsmænd.

Arbejderklassen har oplevet store forandringer. Og arbejderne i den offentlige sektor, 20 procent af den arbejdende befolkning, er blevet hårdt ramt af en store bølge af privatiseringer, som har udslettet 40 procent af stillingerne i den offentlige sektor. Denne del af arbejderklassen har været vidne til at det sociale sikkerhedsnet fra den maoistiske periode er blevet undermineret. Parallelt med dette er der opstået en ny gruppe indenfor arbejderklassen, bestående af landarbejdere som er indvandret til byerne, koncentreret omkring de eksportorienterede industrier på østkysten og Pearl River Delta, samt i dårligt betalte jobs i sektorer som f.eks. byggeri og service i de store byer.

Intern immigration fra land til by bliver ansporet af en krise I landbrugsressourcer og I kollapset af bøndernes købekraft, som er på blot en tredjedel af byboernes. Med en størrelse på omkring 150 millioner placerer denne del af arbejderklassen sig på bunden af arbejdsmarkedet.

Deres levevilkår og arbejdsforhold er den bitreste del af den nye kinesiske kapitalisme. Lave lønninger, ubegrænsede arbejdstider, et mangelfuldt sundhedssystem, og lave standarder for sikkerhed på arbejdspladsen samt overtrædelse af arbejdsmarkedslovgivningen fra virksomheder og underentrepenørers side er dagligdag. Det officielle fagforbund, det eneste lovlige, har ingen selvstændighed i forhold til staten og er underordnet erhvervslivets interesser. Den er langt fra et reelt kampredskab for arbejderklassen.

Set på denne baggrund er der intet overraskende i at antallet af sociale kampe har været stigende siden slutningen af 1990erne. Ikke desto mindre er disse kampe stadig meget fragmenterede og isolerede, og på grund af den benhårde repression har de sjældent organisatoriske efterspil. Der er ingen sammenhæng mellem mobiliseringer blandt arbejdere inden for den statslige sektor og dem blandt immigrantarbejderne. Det samme gælder for adskillige protester på landet og i de urbane områder.

Det er en central strategisk opgav i kampen mod neoliberal globalisering at bakke op om disse spirende kampe i Kina imod den aktuelle akkumulationsmodel, fordi Kina indtager en så afgørende position i den globale kapitalismes arkitektur. Dette skal naturligvis foregå uden at spille de vestlige regeringers spil, som når de hyklerisk tager afstand fra krænkelser af menneskerettigheder i Kina eller undertrykkelsen af det tibetanske folk.

Hvilken form verdens udvikling vil tage i fremtiden vil i vid udstrækning afhænge af de folkelige kampe i Kina.

Denne artikel blev første gang bragt i avisen ‘Publico’ den 7. september 2008.

Josep Maria Antentas er medlem af redaktionen på magasinet Viento Sur og er professor i Sociologi på Barcelonas uafhængige universitet.

Oversat fra The New Chinese Capitalism af Nina Trige Andersen

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.