RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse

03.01.16 | Jens Otto Madsen

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Politiske erindringer fra Vestkysten

Det er et imponerende arbejde, Stig Hegn har realiseret med udgivelsen af ”Et herligt liv” om sin politiske VS-ungdomstid i Esbjerg i 70´erne og første halvdel af firserne.

Stig Hegn var med i SF fra starten, da Aksel Larsen brød med DKP og dannede SF i 1959. Stig Hegn startede året efter som kun 21-årig en partiafdeling i Slagelse. Da SF revnede i 1967 gik Stig Hegn med over i VS. Kort forinden var han flyttet til Bramminge som biblioteksleder – en stilling han bestred frem til 2000.

Det er ungdomslivet som aktiv VS´er i Esbjerg, som binder den politiske bibliografi sammen. Vi følger arbejdet i afdelingen centreret omkring uddelingsbladet VS-kysten, der udkom regelmæssigt 6-10 gange om året med et oplag på op til 5.000 eksemplarer gennem en 10-årig periode. Vi hører også om VS-hovedbestyrelsesarbejde, partiets kongresser og de utallige fraktionskampe og partistridigheder dengang på venstrefløjen.

Hovedfokus er dog på Venstresocialisternes faglige arbejde – var der tale om den ”danske fagforstening”, skulle der arbejdes for en selvstændig fagopposition fra neden, eller skulle VS´erne gå ind i den etablerede fagbevægelse for at ændre den ”til en kamporganisation”? Vi hører om alle strejker og besættelser: Uniprint, havnearbejderne og sømændene, porcelænsarbejderne, stilladsarbejderne, BT-typograferne, strejkestøtten og de landsdækkende påskestrejker i 1985 – dengang arbejderklassen kæmpede og ikke ville finde sig i den borgerlige indkomstpolitik.

Stig Hegn tilhørte VS-fraktionen Faglig Fællesliste, og det lægger han ikke skjul på, men – og det kan jeg godt lide – han prøver på en fair måde at gengive andre VS-fraktioners synspunkter, eller lader dem selv komme til orde (eksempelvis Kommunistisk Forbund).

Fraktionstilhørsforholdet kommer glimtvis tydeligt frem i opgør med Preben Wilhjelm omkring fængslingen af havnearbejderen Karl Jørgensen for brandstiftelse under havarbejderkonflikten i 1982-83. Efter 174 dages varetægtsfængsling blev Karl Jørgensen pure frifundet i Vestre Landsret, men helbredsmæssigt kom han aldrig over fængslingen. Hegn mener, at VS-folketingsgruppen svigtede. Gruppen ville ikke gå ind i sagen. Preben Wilhjelm sagde, at sagen ikke var principiel! Stig Hegn mente og mener, at Karl Jørgensen-sagen ud fra en VS-synsvinkel indeholdt mange principielle aspekter: ”En gruppe arbejdere, der satte sig op mod regeringens indkomstpolitik, en strejke, der var styret nedefra, en fængsling, der viste politiets side i klassekampen.”

Wilhjem får også hård kritik i bogen, da han eller Ekstrabladet anklagede de to folketingskolleger, Kurt Hansen og Thio Tyroll, begge kendt for at tilhøre Faglig Fællesliste, for at være ”dumme og dovne” i deres folketingsarbejde – derfor bør de ikke genopstilles! Hegn farer i flint og prøver på 7-8 sider at modbevise påstanden.

Forfatteren vil det hele – fortælle gode, engagerede historier, krydret med anekdoter, og få det hele kædet sammen med de større rammer: regeringen, arbejderpartierne, fagbevægelsen og klassekampen. Der er mere end gode ansatser, selv om det næppe lykkes hele vejen. Jeg har haft rigtig stor fornøjelse af at læse de godt 400 sider i juleferien, men jeg er heller ikke forudsætningsløs. Jeg har selv i sin tid deltaget ivrigt ”dengang Venstresocialisterne dominerede den politiske scene” – ikke i Esbjerg, men i Århus/Frederikshavn. Jeg har kun én anke – bogen er for lang. Måske ville læseværdigheden for et bredere publikum være blevet noget større, hvis ”Hvis et herligt liv” var blevet nedkortet med op til halvanden hundrede sider.

Et herligt liv – en ungdom i VS og afdelingen i Esbjerg
Forlaget Solidaritet, december 2015, 422 sider, 120 kroner

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.