RELATEREDE ARTIKLER

Tag med SAPs på kvindeskole Til højstærede hr. doktor Karl Marx! Seksualoplysning i tomgang Seksuelle relationer og klassekamp For en feminisme for de 99 procent og en militant international strejke den 8. marts Kvindestrejke kan blive et vendepunkt Hvordan ”toilet-loven” understøtter intolerance Rosa Luxemburg i vores tid Racistisk sexisme gavner ikke kvinder Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Ligestilling eller frigørelse En eksemplarisk kamp, som kan smitte Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Højrefløjen kriminaliserer abort Vold – en del af kvinders hverdag Rosa Luxemburg – en ørn Solidaritet med kvinderne i den revolutionære proces Kvinder marcherer i Egypten Frigørelse, frihed og forandring Sådan begyndte det Kvinder marcherer til vi alle er fri! Muslimen, venstrefløjen og de selverklærede feminister Bøsser og lesbiskes frigørelse En trussel mod det gamle establishment Føderalisme kan være en mulighed, men inklusion er en nødvendighed Lad os opbygge en demokratisk front og føre klassepolitik imod militærets og Erdoğans kup Udfordringen fra ”I Stinker” Støt det kurdiske folks kamp for at leve i frihed og værdighed Arbejderprotester og statslig undertrykkelse i Iran Terroren fra Islamisk Stat, undtagelsestilstanden i Frankrig og vores opgaver Tyrkiet genoptager krigen mod kurderne På besøg hos kurderne Appel om international handling Situationen i Palæstina og vores opgaver En fælles-arabisk liste, som kan ændre spillet Modstanden er også en kvindekamp Jødisk sharia Kobanê, Rojava og krigene i Irak og Syrien Læren fra Gaza Er Islamisk Stat lig med islam? Situationen i Mellemøsten og vores opgaver Fjern PKK fra terrorlisten Fortsat solidaritet og kamp mod zionismen Solidaritet med Palæstina Gør noget nu! Et nødråb fra det civile samfund i Gaza Massegrave af palæstinensere dræbt i 1948 Boykot Israel nu! Militarisering, militær intervention og manglen på strategi Fem spørgsmål til Michel Warschawski Historisk fælleserklæring fra palæstinensere og israelere Perspektiver for Palæstina Angrebet på Gaza-flotillen: Stop straffrihed for Israels forbrydelser! Den iranske protestbevægelse kan påvirke hele regionen Ja til Boykot! - et svar til Uri Avnery Diktaturets dilemma »Israel bør dømmes for krigsforbrydelser« Våbenhvile for ikke at skade Israels forhold til Obama Brug for et alternativ til Hamas og Fatah Bag krisen i Gaza Ariel Sharons sidste sejr

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Mellemøsten | Feminisme

09.07.16 | Kvindeudvalget, Yeniyol

Tip en ven      |    Print  

Tyrkiet: AKP-regeringens permanente krig mod kvinder

AKP-regeringen fører en blodig krig mod kvinder i Tyrkiet. Alle former for vold mod kvinder er steget med cirka 1400 procent, siden de kom til magten i 2002. Hver dag dræbes mindst tre kvinder (5.406 kvinder blev dræbt mellem 2002 og 2015), heraf størsteparten af deres ægtemænd eller tidligere ægtemænd for at søge skilsmisse.

AKP-regeringen har ikke taget skridt for at dæmme op for kvindedrab og vold, derimod har den fremsat love, der styrker familien, hindrer skilsmisse og svækker kvinder. Den dømmende magt, som er helt under kontrol af AKP-regeringen, støtter drab af kvinder med straffrihed.

I 2011 ændrede man navnet for Ministeriet for Kvinder og Familie til Ministeriet for Familie- og Socialpolitik. Hermed skiftede fokus fra kvinders rettigheder til beskyttelse af familie og kvinder som en sårbar gruppe på lige fod med forældreløse eller handicappede.

Selv om de har forsøgt at kriminalisere abort, er det ikke lykkedes at komme igennem med et forbud på grund af den offentlige reaktion. Efter at Erdoğan i 2002 erklærede, at "abort er folkemord" og "prævention er ikke foreneligt med muslimsk familiestruktur", er abort og prævention blevet uopnåeligt for mange kvinder.

Undersøgelser udført af feminister og sundhedsorganisationer viser, at det er næsten umuligt for kvinder på mange statslige hospitaler, idet lægerne på grund af pres fra staten afslår at medvirke til bort eller udlevering af prævention. Den førte politik mod prævention og kvinderettigheder falder i tråd med regeringens neoliberale og islamistiske socialprojekt, der pålægger kvinder omsorgsarbejde og huslige pligter, da de udelukkende anses for at være værdifulde, hvis de føder børn. Erdoğan, der ofte tilråder folk at have mindst tre børn, har for nylig udtalt, at kvinder, der vælger ikke selv at passe deres husholdning eller undlader at få børn, er "mangelfulde", uanset om de har succes inden for erhvervslivet.

I maj 2016 blev der dannet en parlamentarisk kommission med henblik på undersøgelse af årsager til skilsmisser og udpegning af faktorer, der påvirker familiesammenholdet negativt. Kommissionen kom med flere forslag til politiske tiltag, der forebygger skilsmisser, og som vil nedbryde mange af de sejre, kvinder har vundet i Tyrkiet. Kommissionen, der afspejler AKPs mål og mentalitet, foreslår at iværksætte adskillige forhindringer for, at kvinder kan afbryde deres ægteskab, selvom de er udsat for vold. Rapporten, der stort set ikke nævner ligestilling, anbefaler obligatoriske møder med en professionel mellemmand i tilfælde af vold i hjemmet eller skilsmisse, kræver lukkede høringer i alle sager vedrørende familieret "for at beskytte privatlivets fred " og foreslår, at der indføres en frist for underholdsbidrag. Rapporten vil øge de sexistiske islamiske loves indflydelse i samfundet og anbefaler, at rådgivere fra Direktoratet for Religiøse Anliggender skal gribe ind og arbejde for at genforene par, der er i fare for skilsmisse. Et andet problem med rapporten er, at der skal afholdes skilsmissesager i hemmelighed for at beskytte privatlivets fred for, hvilket fratager kvindelige aktivister muligheden for at overvære retssagerne.

Seksuel vold mod mindreårige har været et alvorligt problem i Tyrkiet, hvilket der er mange eksempler på i de seneste år. Både regeringens og mediernes holdning til misbrug af børn er at dække over eller fortie hændelserne. Desuden individualiseres de udbredte problemer ved kun at idømme bøder til "perverse" enkeltpersoner.

For nylig viste en sag, at mange børn er blevet voldtaget i årevis i en regeringsvenlig skole drevet af en islamistisk fond ved navn Ensar. Regeringen afviste statens ansvar for officielt at inspicere alle skoler og hævdede, at fonden ikke havde udvist forsømmelighed. "En enkelt hændelse bør ikke være en undskyldning for at bagvaske en institution, der er kommet i søgelyset for sine ydelser," sagde ministeren for familieanliggender.

Ifølge en rapport fra ovennævnte "skilsmisse kommission" bør den lovlige alder for ægteskab nedsættes fra 18 til 15 år, og hvis de mindreårige, der er yngre end 15 år, har sex med voksne, og hvis de beslutter sig til derefter at gifte sig, vil pædofili være straffrit.

AKP-regeringen har under ledelse af Erdogan taget mange skridt til at ændre både staten og samfundet i mere autoritær og patriarkalsk retning, og de vil fortsætte, hvis vi ikke gør modstand. De forstår, at undertrykkelse af kvinder og det tætte bånd til de traditionelle kønsroller, ud over deres udnyttelse via lønarbejde, er et middel til at implementere andre former for uligheder. Hvis forslagene fra "skilsmissekommissionen" vedtages, vil kvinder og børn miste mange konkrete rettigheder. Et nederlag for dem vil være et nederlag for alle undertrykte – og faren er stor!

22. juni 2016. Yeniyol er den tyrkiske sektion af Fjerde Internationale. 


Oversat fra International Viewpoint af Charlotte Valløe.

 

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.