RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse

28.12.16 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Slaveriets lange tråd

Så godt som alle lande i verden er historisk bygget op på slaveri. Rigdom er hobet op gennem den ufri arbejdskraft - slaveriet. Og trods forbud eksisterer det stadig i dag.

De fleste tænker sikkert slaveri som slavetransporterne over Atlanten fra Afrika til Amerika indtil slutningen af 1800-tallet, da det blev forbudt rundt om – dog med afstikkere op til moderne tid, for trods forbud eksisterer slaveri fortsat, fx i form af trafficking.

En ny bog giver det lange rids verden over af mange forskellige typer af slaveri. Dette uanset religion - kristendom, islam eller andre hovedreligioner. Bogen er en omarbejdet og ajourført udgave af Dick Harrisons store trilogi fra 2006-08 om samme emne. Trods sit angelsaksisk klingende navn er forfatteren svensker.

Hvem er slave?
Det er ikke nødvendigvis let at definere, hvem der er slave. Det bruger forfatteren megen plads til at analysere. Det er komplekst. Det er ikke bare undertrykkelse. Der må sondres mellem fri og ufri arbejdskraft. I det antikke Rom var en stor del af administrationen i hænderne på slaver. I flere islamiske lande har slaverne været dominerende i hæren. Den fællesnævner, forfatteren når frem til gennem bogen, er ufriheden - det formelle fravær af menneskerettigheder, fx ejer slaven til forskel fra livegne bønder og lønarbejdere ikke sin krop og kan derfor sælges af sin herre, sin ejer.

I Romerriget begyndte slaveriet i mindre målestok. De ufrie arbejdede i husstanden og løste forskellige opgaver i landbruget. Det ændrede sig parallelt med, at Rom voksede til et imperium. Fra 200-tallet før vor tidsregning til 100-tallet efter vor tidsregning gennemførte Romerriget erobringer overalt lige fra den Iberiske Halvø mod vest til Mesopotamien i øst. Hver sejr medførte et stort antal krigsfanger, som blev gjort til slaver.

I nogle romerske husstande fandtes et antal slaver, der arbejdede som vagter, tjenere og kokke. Husstandens slaver af begge køn var lovligt seksuelt bytte for slaveejeren. Som forfatteren skriver, var det ikke usædvanligt, at pædofile købte drenge eller piger som sexslaver, eller at slaveejere købte slavinder til deres bordeller. Hovedkilden til ufrihed var krig og fattigdom.

De store jorde voksede til plantager - på latin latifundia - og behovet var endnu flere slaver. Mindre frie bønder - de der havde mulighed for det - drog ind mod byerne. Slaverne, der voksede i antal, overtog deres plads.

Religion ingen hindring
Der er i det Nye Testamente intet angreb på slaveriet, og slaveriet kunne fortsætte i det kristne Europa og i den islamiske verden. I historien om et nyt økonomisk system - over Atlanten - spillede slaveriet en afgørende rolle og forklaringen på, at Vesteuropa omkring år 1500 påbegyndte sin fremmarch mod verdensherredømmet.

Sukkerrørsplantagen var central her. Behovet for billige og lettilgængelige ufrie arbejdere blev opfyldt af det sorte Afrikas hjemlige slavemarkeder. Her havde islamiske og afrikanske samfund allerede udviklet et storstilet slavemarked og et veludviklet slavesystem, som europæerne kunne bruge til at skaffe arbejdskraft i de amerikanske sukkerplantager.

Syd for Sahara holdt flertallet af befolkningerne fast i deres afrikanske religioner i flere hundrede år, men den afrikanske overklasse blev islamiseret gennem handel over store områder. Islamiseringen lettede handelen med slaver og andre varer. Det var her udviklet et system til at håndtere storstilet handel med ufrie mennesker. Denne veludviklethed for anskaffelsen og salg af slaver betød, at den nemt kunne forsyne både Amerika og den arabiske verden med mange millioner ufrie arbejdere - slaverne. Dette gjaldt også østpå - til de asiatiske områder, fx blev de hinduistiske templer storforbrugere af specialiserede slaver. Det samme gjaldt buddhistiske klostre.

Et slavesystem var sat i verden og kunne tilkobles imperialismen, der blev dominerende som herskende økonomisk system.

Trekantshandelen
Billedet på sorte slaver over Atlanten til plantager "over there" er også billedet på et omskift i slaveriet, som gav grobund for racisme. Racetankegangen legitimerede og forstærkede undertrykkelsen af de sorte. Og som forfatteren skriver - tog den hvide underklasse det til sig med begejstring. Det blev mange steder et grundlæggende træk ved de fattige hvides identitet, at de af naturen følte sig overlegne over for de sorte.

Mange slaver blev fragtet fra den ene ende af jorden til den anden - og de havde sort hudfarve, mens slaveejerne var hvide. Uligheden og ringeagten fik næring af fysiske forskelle. Racismen - med fokus på afrikanerne - voksede frem i såvel den islamiske Nærorient som det kristne Amerika.

Stoffet sukker har en stor del af æren for den transatlantiske slavehandel. Det gennemgås godt og grundigt i bogen - inklusiv forarbejdning af produktet. Det var aldrig gået uden slave-arbejdskraften. Portugiserne tog initiativet, andre fulgte efter - også Danmark.

De danske kolonier i Vestindien var ideel for dyrkning af sukkerrør. Danmark var aktiv især omkring disse plantager samt slavehandel, hvor landet havde en stor flåde til transport af slaver. Sammenlagt krydsede omkring 85.000 slaver Atlanten på danske skibe. Desuden blev der solgt yderligere omkring 15.000 slaver på de danske forter på Guldkysten til andre lande.

Trekanthandelen blev den kaldt, fordi fartøjerne sejlede mellem kontinenterne i en trekant. Håndværksprodukter fra Europa til Afrika. Slaver fra Afrika til Amerika. Sukker fra Amerika til Europa.

Modstand
Slavetransport var brutalitet uden lige. I løbet af 400 år blev der fragtet flere millioner afrikanere over Atlanten i - som forfatteren skriver - flydende ligkister. Når de overlevende slaver var kommet derover og solgt, ventede lange arbejdsdage i ugens syv dage. Størstedelen af dem, der har forsket i emnet, mener, at mellem 11,3 og 12 millioner afrikanere blev solgt som slaver. Mellem 9,6 og 10,8 millioner nåede frem til Amerika i live. Men tallene er usikre.

Alt dette skabte naturligvis modstand. Bogen beskriver slavernes modstand gennem historien. Oprør, flugt fra slaveejerne, nedslagtninger af oprørsforsøgene, etablering af samfund med flygtede slaver, frigørelse fra slaveriet og meget andet - også den juridiske og politiske kamp mod slaveriet. Kampen kom fra slaverne selv, men også fra politisk aktive mod modstandere mod slaveriet. Ikke mindst takket være disse er slaveri forbudt i alle stater i verden. Forbudskampen var på sit højeste i 1800-tallet mange steder i verden, blandt andet under den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865, som også grundigt beskrives i bogen.

Slaveri versus lønarbejde
Slaveri var meget udbredt. Overgangen til lønarbejde i eksempelvis plantagerne kunne betyde mangel på arbejdskraft. Løsningen kunne være systemer med kontraktarbejde, der fungerede som en skjult form for slaveri og en ny form for ufrihed. Omkring år 1900 modsatte ingen i Vesten sig kampen mod slaveri. For imperialisterne blev kampen mod slaveriformen en måde at legitimere erobringskrige på.

Modstanderne af slaveriet - abolitionisterne - vandt sejre over slaveriet gennem lange perioder. Men på et punkt led de nederlag. I 1800-tallet gennemgik sexslavehandelen en eksplosiv udvikling og forandrede sig til en masseindustri - som forfatteren beskæftiger sig med i slutningen af bogen. Hovedårsagen hertil var tidens store vandringer af arbejdskraft, flytningen af asiatiske kontrakt- og lønarbejdere, tværs over verdenshavene. Årsagen var fattigdom, når de endte i sexindustrien. Det var for mange en måde at slippe ud af ekstrem fattigdom.

I betydning arbejdskraft kan de købes og sælges til andre former for tvangsarbejde: Børnearbejde, trafficking, prostitution, pornografi, kontraktarbejde, udnyttelse af illegale indvandreres arbejdskraft, tvangsægteskaber, adoption med henblik på børnearbejde, anvendelse af børn i væbnede styrker og så videre. Ja, forfatteren kommer godt og grundigt rundt omkring i historien og op til nutiden. Og nævner også andre ekstremer: Det ufrie arbejde i de nazistiske KZ-lejre og i de stalinistiske arbejdslejre, Gulag

Slaveriet eksisterer også i nutiden. Ifølge en ILO fra 2005-rapport er andelen af slavinder omkring 56 procent, mens mandlige slaver udgør 44 procent. Men aldersfordelingen er endnu mere afslørende: Ibegyndelsen af 2000-tallet var næsten halvdelen af slaverne børn.

"Slaveriet Historie" er det lange rids over slaveriet globalt med alle dets aspekter. Et imponerende værk, der giver indsigt og blotlægger, at fænomenet stadig eksisterer og må bekæmpes i alle dets former - forfatteren lægger da heller ikke lægger skjul på, at det er hans mening.

Dick Harrison: Slaveriets Historie
Informations Forlag, 438 sider, 350 kroner

 

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.