RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste Videnskaben misbrugt for at fremme racisme Jihadismens dobbelthed Lille sejr midt i en humanitær katastrofe Internationalisme fra neden mod Fort Europa Ti teser om det yderste højre i Europa Racistisk sexisme gavner ikke kvinder Krystalnat og terror Welcome to Denmark Welcome to Denmark To be or not to be – en ven af Enhedslisten Dansk Folkeparti og den danske højrepopulisme De fremmedfjendske lister Nej til dialog med Danskernes Parti Aktionen mod Gyldent Daggry Bureaukratisk kapitalistisk? Svækket nynazisme? Hvilken Breivik? Optøjer afspejler sociale problemer Permanent ophold bliver nemmere Sejr for antiracismen i Aarhus Slut med point på kærlighed Kan nynazisme bekæmpes alene ved forebyggende arbejde? Fair integration? Norges tragedie må sætte Europa i aktion mod ekstremismen Etniske mindretal får pisk Støt de tvangsudviste irakere Integration eller tvang? Bekæmp fascismen Asylansøgere og statsborgere delte citroner Anti-nazister trodsede mediehetz Nynazistisk vold i Århus Neo-fascister opruster under Berlusconi

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse | Anti-racisme

16.08.09 | Falle Hjorth

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”?

Hans Lassen dokumenterer i sin bog ”Den anden virkelighed”, at indvandrere og efterkommere i løbet af de sidste fem år har fået langt bedre fodfæste på det danske arbejdsmarked – og også er godt med på uddannelsesområdet, i hvert fald for pigernes vedkommende.

Han udråber dette til en integrationsmæssig megasucces - der først og fremmest skyldes de progressive arbejdsgivere, som ikke lider af racistiske fordomme, når de mangler de arbejdere, der kan tjene pengene hjem…

Forfatterens politiske ærinde er tydeligvis at sætte denne fordomsfri, instrumentelle holdning til indvandrerne i modsætning til den xenofobi og fokusering på kulturelle forskelle, som dominerer i medierne og den politiske debat: På samme måde som den enkelte virksomhed har sat fordommene til side, fordi de har haft brug for indvandrerne som arbejdskraft, bør hele samfundet sætte fordommene til side, fordi vi har brug for mere arbejdskraft.

Analyse eller propaganda?
Nu kan det jo godt undre, at en person som Hans Lassen, med velkendt venstrefløjsbaggrund, vælger at skrive en så uforbeholden hyldest til dels en række multinationale virksomheders indsats (Novo, ISS, McDonalds m.fl.), dels det frie (arbejds-)markeds velsignelser. Den ondskabsfulde forklaring på dette er, at Hans Lassen har gjort det til sit levebrød at være virksomheds- og integrationskonsulent og slet og ret har brug for at sælge sit produkt til en politisk bred og økonomisk velpolstret kundekreds…

Den mindre ondskabsfulde, og sikkert også væsentligste, forklaring er, at hele bogen er bygget op om én, retorisk skarpt slebet pointe, som forfatteren ikke ønsker at forplumre ved at medtage de dele af virkeligheden, der kunne svække denne.

Resultatet er, at bogen bliver mindre troværdig som nuanceret analyse, og mere får karakter af propaganda.
For hvad er det, på arbejdsmarkedsområdet, der dokumenteres i de mange tabeller og bilag? Det er, for eksempel, at arbejdsmarkedet i en opkogt højkonjunktur har været i stand til at øge de ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvens fra 36 til 57 procent – mens danskernes i samme periode har ændret sig fra 75 til 79 procent. Det dokumenteres også, at der i takt med denne ændring er sket en tilsvarende eller endda større tilnærmelse til etniske danskere mht. uddannelse, kønsrollemønstre, ægteskab, børnefødsler m.m.

Flot nok. Og bestemt vigtige og rigtige fakta at fremhæve. Men hvad er den politiske pointe?

Det er vel, at det kapitalistiske samfund, og ikke mindst arbejdsmarkedet, i lang tid var scene for en massiv diskrimination af indvandrere og efterkommere, som kun et skrigende behov for arbejdskraft i de senere år - delvis - har kunnet afbøde? Og hvis nu forfatteren havde valgt at gå lidt mere i detaljer med, i hvilke jobs og på hvilke vilkår, indvandrerne er kommet i beskæftigelse, ville man givetvis have kunnet konstatere, at denne diskrimination fortsat kommer til udtryk i, at indvandrere får de dårligste jobs med de dårligste arbejdsforhold og lønninger.

En sammenligning
Det forekommer nærliggende at sammenligne med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 1960’erne. Dengang var der vist ingen, der skrev bøger om deres begejstring over, at arbejdsgiverne nu havde været så fordomsfri at ansætte underbetalte kvinder på konfektions- og elektronikfabrikker m.v. – selv om den positive betydning for kampen mod kvindeundertrykkelse naturligvis var enorm. Den konjunkturbestemte inddragelse af den kvindelige arbejdskraftsreserve blev derimod et vigtigt afsæt for, at kvindebevægelsen – og efterhånden også fagbevægelsen – rejste yderligere krav om afskaffelse af diskriminationen: krav om ligeløn, lige adgang til alle slags jobs osv..

Med den parallel i baghovedet kan man godt have det lidt tungt med Hans Lassens uforbeholdne begejstring for ”fordomsfrie” ISS-direktører og McDonald-chefer. Når man nu ved, hvordan disse firmaer gang på gang har demonstreret en yderst kynisk udnyttelse af deres arbejdskraft, ikke mindst indvandrere – med profitmaksimering som væsentligste og formentlig eneste formål…

Målgruppen
Hans Lassens bog er dermed meget langt fra at være en analyse af de ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres integration i det kapitalistiske Danmark – og af den diskrimination, der har spillet og stadig spiller en vigtig rolle for denne, også på arbejdsmarkedet. Dermed er det heller ikke en bog, der leverer væsentlig ammunition til den fortsatte kamp mod diskriminationen, for lige rettigheder. Det er således karakteristisk, at der i en hel bog om indvandreres integration på især arbejdsmarkedet ikke er levnet plads til en diskussion af fagbevægelsens faktiske eller mulige indsats.

Det er kort sagt ikke en bog, der som sin målgruppe har indvandrere, venstrefløj, fagbevægelse eller antiracister, der vil gøre noget for den videre kamp mod diskrimination.

Det er snarere en bog, der appellerer til mindre progressive arbejdsgivere og politikere om, at de ’for egen vindings skyld’ bør glemme deres racistiske fordomme og integrere indvandrerne.

Som sådan er den velskrevet - sikkert også velment. Og det omfattende statistiske materiale er interessant for alle med interesse for emnet.

Hans Lassen: Den anden virkelighed – Tanker og tal om integrationen i Danmark.
Informations Forlag, 218 sider, 199 kr.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.