RELATEREDE ARTIKLER

Nyt venstrefløjsmedie MODKRAFT lukket Din fjendes fjende er ikke din ven! Lille aktivistisk forlag ekspanderer Nyt venstrefløjs-magasin på vej Progressiv Mediemesse 2011 Meningsmåling - eller politiske mål Socialistisk politik under en ny regering? Venstrefløjens alternativ skal ikke kun handle om ”mere velfærd”. Enhedslisten, klimakampen og antikapitalismen 23 faglige netværk oprettet Var PET-oplysninger årsag til attentat? Kommissionen der brugte 10 år Hvad er Kodeordet? Fortsæt udviklingen af SUF Programtekster fra SAP bliver digitaliseret Hvad er forskellen? HB-medlem forlader SF Socialisme og revolution - er der forskel på Enhedslisten og SF? Enhedslistens produktions- og erhvervspolitiske program Enhedslisten og folketingsvalget To be or not to be – en ven af Enhedslisten Enhedslisten og partiapparatet De rige svin slap igen alt for let Rådsdemokrati vs. parlamentarisme Fronterne trækkes op i Enhedslisten Del arbejdet! Søren Søndergård stiller op til Folketinget Tryghed og arbejde Derfor var en finanslovsforliget en fejltagelse Enhedslisten med i budgetaftale Den svære diskussion forude Enhedslistens rolle under en S-R-SF-regering En revolutionær vej til socialisme Vi står på samme side Konturerne af en reformistisk strategi i Enhedslisten Små resultater i Folketinget er ikke nok Enhedslistens rolle og politiske prioriteringer Brug valgsejren til at presse regeringen og opbygge Enhedslisten S og SF på afveje i Fair Løsning 2020 Nej til imperialistisk krig i Libyen Fem års mobilisering baner vejen for ny regering Fra den daglige kamp til det socialistiske mål NATO skal pensioneres, ikke moderniseres Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Ta' med til euro-demo i Bruxelles Profitstyringen af energiforsyningen skal stoppes I clinch med systemet Årsmøde i optimismens tegn Vores bidrag til Enhedslisten på venstrekurs Med Helle ved roret Hold Enhedslisten til venstre Enhedslisten på venstrekurs Enhedslisten i SFs fodspor 'Det var en fejl' "En knivspids mere ansvarlighed" Socialdemokratiet – et sikkert kort? Enhedslisten gik både tilbage og fik et godt valg Hvordan får vi en ny regering – og en ny politik? 20 år med socialistiske lokallister Enhedslisten og den økonomiske krise Om styrkeforhold, agitation og meget andet Klassens pæne eller frække dreng/pige? Enhedslisten og EU-domstolen Enhedslistens kommunalpolitiske strategi 'Dobbeltorganisering' – hvordan og hvorfor? Mere end en kuriøs vagthund Enhedslisten skal tage bevægelserne alvorligt Videnskaben misbrugt for at fremme racisme Lenin og den demokratiske centralisme Det kommunistiske Partis Manifest Marxisme eller anarkisme ”Vort blod har samme farve!” Bureaukratiet - en vedvarende fare for arbejderbevægelsen Folkets opium? Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Teorien om kapitalismens lange bølger Ny Marx-biografi falder på et tørt sted For mange mennesker? Karl Marx og Første Internationale Er marxismen ansvarlig for stalinismen? Islam og demokrati Revolutionær, reformistisk og stalinistisk politik Borgerligt og proletarisk demokrati Permanent revolution på dagsordenen En socialisme for vores tid Marxismen, før og nu Om Marx, naturen og miljøet Kommunismens styrke Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver For en ikke-reduktionistisk, ikke-autoritær marxisme Muslimen, venstrefløjen og de selverklærede feminister Bekæmp fascismen Politisk teori i Amsterdam – eller gennem hørebøffer Kritiske diskussioner om Ernest Mandels marxisme Nationalstat, integration og immigration i Europa At erobre magten, ikke bare danne regering Plan B – et opgør med EUs sparepolitik Corbyn og udfordringen for venstrefløjen Antiimperialisme og den syriske revolution Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Venstrefløjen og krisen ”Venstrefløjen i regering” Den økonomiske og økologiske krise Krisen i Europa – venstrefløjens alternativer Har socialister et fælles europæisk svar på krisen? Fem egyptiske partier danner venstrefront En venstrefløjsstrategi for Europa Historiske landvindinger under angreb Die Linkes succes i Nordrhein-Westfalen Krisen i Europa og arbejderklassens svar Højreekstremisten Wilders overtager oppositionsrollen fra det Socialistiske Parti International Viewpoint Internationalt seminar om krisen og marxistisk økonomi Stor fremgang til venstrefløjen Så er valget overstået – og nogle spørgsmål trænger sig på Socialdemokratiske og antikapitalistiske kriseløsninger Rød-grønne til valg uden entusiasme Venstrefløjen gik tilbage Venstrefløjen sejrede Antikapitalistisk stemme i EU-valget Historisk forandring af det politiske landskab Nyt antikapitalistisk parti stormer frem Uro ulmer i SF På randen af parlamentarisk sump 11 teser om hvordan den italienske venstrefløjs krise kan imødegås Splittet venstrefløj tabte alt Fremgang for venstrefløjen

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Enhedslisten | Dansk venstrefløj | Venstrefløj | Teori

06.11.09 | Per Clausen

Tip en ven      |    Print  

Debat: Enhedslistens politiske rolle

- Det er urealistisk, at vi kan undgå at få et medansvar. Derfor kan vi lige så godt gå efter at få indflydelse, skriver Per Clausen, MF for EL, i dette bidrag til Socialistisk Informations debat om Enhedslistens politik i forhold til en ny regering.

Det er en almindelig opfattelse på venstrefløjen, at forudsætningen for at få en ny regering og en anden politik er, at der er en bred folkelig bevægelse. Realiteten er dog, at en sådan bevægelse ikke er nogen garanti for en ny regering, og at vi godt kan få en ny regering uden nogen bred folkelig bevægelse. Vi vil i hvert fald føre valgkamp for både en ny regering og en ny politik, uanset om det er lykkedes at opbygge en sådan bevægelse eller ej.

Vi skal opbygge egne styrkepositioner i de folkelige bevægelser
Der er på den anden side ikke tvivl om, at mulighederne vil være langt større for at få holdbare ændringer igennem, hvis der findes en sådan bevægelse. Her har linjen med at søge alliance med de socialdemokratiske ledere vist sin klare begrænsning. Utallige lange og seje møder er de seneste år gang på gang endt med, at socialdemokraterne har afvist at mobilisere til store eller små manifestationer Derfor er det nødvendigt, at Enhedslisten med udgangspunkt i de nye netværk sammen med andre aktive i fagbevægelsen og andre bevægelser opbygger sine egne styrkepositioner, sådan at vi er i stand til at tage initiativer med udgangspunkt i arbejdspladser, fagforeninger, uddannelsessteder og elevorganisationer uden at være afhængige af støtte fra de socialdemokratiske faglige ledere.
Det er positivt, at den norske model, hvor fagbevægelsen stiller krav til de politiske partier har bredt sig til Danmark i forbindelse med kommunalvalget. Desværre er de politiske krav kun i meget beskedent omfang et resultat en bred politisk debat i fagbevægelsen, men snarere udtryk for et forsøg fra nogen socialdemokratiske faglige ledere på at trække Socialdemokraterne til venstre.
Et andet problem er, at dette nok bliver svært at få denne tendens til at brede sig til landspolitikken. Både LO og adskillige forbundsledere har taget afstand fra ideen, mens Metals forbundsledelse har støttet den og nu taler om nødvendigheden af at styrke de tre arbejderpartier.
Vanskelighederne med at få denne politik ført ud i livet understreger imidlertid kun behovet for, at vi opbygger nogle styrkepositioner, så vi selv kan tage initiativ til at rejse diskussionerne om, hvilken politik en ny regering skal føre. Det kræver både organisation og politik. Derfor skal vi også selv fremlægge bud på, hvad der skal være indholdet i en sådan politik.
 
Enhedslisten et vigtig led i opposition og alternativ
I folketinget har vi de sidste halve år arbejdet målrettet på i større udstrækning at blive en del af oppositionen også når der fremsættes fælles forslag og formuleres fælles politik. Vi har med rimeligt held været med til at formulere politik på miljø og klimaområdet, i forhold til forebyggelse af udstødning og en række andre områder. Selvom vi har stået alene i vores kritik af bankpakkerne, har vi også været i stand til at formulere bud på en alternativ krisepolitik sammen med resten af oppositionen..
Vi har kritiseret den øvrige oppositions deltagelse i forlig med VKO om trafikpolitik og energipolitik, men alligevel forsøgt at få de andre partier med på en fælles klimaplan.
Formålet med dette er både at forsøge at presse indrømmelser igennem nu, som vi senere kan forsøge at holde SD, SF og Radikale Venstre fast på, og i praksis at demonstrere, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil have indflydelse.
Her er meldingen om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse slet ikke nok. Den kan nemt bringe os i en situation, hvor vi forholder os til de udspil andre kommer med og herudover kommer med gode, velmenende forslag, som alle andre anser for at være urealistiske. Vi skal være et principfast parti, der går efter indflydelse.
På andre områder ser det mindre godt ud. SD og SFs skattepakke indeholder mange fornuftige forslag, hvoraf en del er kopieret fra os, men fordi man ikke har turdet rulle alle VKOs skattelettelser til de rige tilbage, mangler der penge til velfærd. Situationen bliver endnu værre af, at den stigende arbejdsløshed koster staten penge og udhuler indtægtsgrundlaget. I den situation vil en SD-ledet regering stå over for valget mellem at bryde sine valgløfter om et nyt skattestop eller svigte i forhold til velfærden.
Svaret må naturligvis være en offensiv beskæftigelsespolitik, hvor der fokuseres på grønne job og mere velfærd, men vi bør også kunne pege på, hvordan vi kan sikre, at der stadig er produktion i Danmark. Afviklingen af industrien i den vestlige verden er både af miljømæssige og sociale grunde et alvorligt problem.
Kirkeasyl har vist, at der findes et potentiale i flygtninge- og udlændingepolitikken, der kan aktiveres. En af de sværeste opgaver her bliver at sandsynliggøre, at det vil gøre nogen forskel at få en ny regering. Derfor må vi på dette område både fastholde en markant kritik af de andre partier og forsøge af få SD og SF med på forslag, som kan betyde mindre forbedringer.
 
Medansvar og indflydelse
I 2001 var vurderingen, at vi tabte sammen med SR og SF, fordi man opfattede os som medansvarlige for SR-regeringens politik. Det er urealistisk, at vi i den nuværende situation, hvor forlig hen over midten mere er undtagelsen end reglen, kan undgå at få et medansvar. Derfor kan vi lige så godt gå efter at få indflydelse og kræve, at finanslovene bliver så gode, at vi kan stemme for dem.
Netop fordi en kommende Socialdemokratisk ledet regering bliver afhængig af vores stemmer kan vi formodentlig opnå parlamentariske indrømmelser, som rækker længere end de udenomsparlamentariske styrkeforhold umiddelbart ville gøre sandsynlige. For at fastholde disse resultater er det af afgørende betydning, at det parlamentariske arbejde spiller tæt sammen med det udenomsparlamentariske.
 
Per Clausen er folketingsmedlem  for Enhedlisten samt medlem af partiets hovedbestyrelse.
 
Tidligere indlæg i denne debat er:
"Enhedslisten skal ind i kampen for, at en S-SF-regering vil føre en ny politik" af SAPs landsledelse, http://socinf.dk/side.php?id=340 , samt
 "Hvordan får vi en ny regering – og en ny politik?" af Rune Lund, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, http://socinf.dk/side.php?id=366 .
 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.