RELATEREDE ARTIKLER

"Utryghedsskabende"? SDs nye principprogram Post Danmark - resultatet af statslig misregimente Lille sejr midt i en humanitær katastrofe Regeringen blæser til vandkamp Den sidste olie (fra Nordsøen…) For de rige og formuende (2) ”New Public Management” – eller ”Regnedrengenes Amokløb” Sammenhold mod Uber For de rige og formuende DF´s vælgere er ordentlige mennesker! Fattigdomsgrænsen er kun toppen af isbjerget Hvem betaler, når Løkke ryster posen? Welcome to Denmark Finansloven er en tillidserklæring til regeringen De rige svin slap igen alt for let Dansk Folkeparti og den danske højrepopulisme Recepten til S og SF Winter is coming Nytårshilsen fra en anden planet Landsdækkende aktionsdag 2. oktober Optøjer afspejler sociale problemer Permanent ophold bliver nemmere Fortryder, men lægger linjen Enhedslistens rolle under en S-R-SF-regering Slut med point på kærlighed SRSF-regeringen og klimaet En antibureaukratisk regering? S og SF på afveje i Fair Løsning 2020 Fagforeningsfolk vil stille krav til en rød regering Om SF's højredrejning og fremgang Fem års mobilisering baner vejen for ny regering Kommunale 3F’ere kræver rød regering Kampen for holdbare industriarbejdspladser Mail-gate: Næste offer bliver vel tyngdeloven Velkommen til veltilpassede udlændinge Profitstyringen af energiforsyningen skal stoppes I clinch med systemet Hvem skal betale? Etniske mindretal får pisk Vi holder sammen på Danmark Rejs krav om behovsstyret produktion Dyrere og dårligere post i vente Fattigdommen vokser Når Helle og Villy overtager krisen Socialdemokratiet – et sikkert kort? Tag med SUF og Enhedslisten til Ende Gelände! Paris-aftalen kalder ikke på fest, men på kamp Trods festen – glasset er 80 procent tomt! Skovene betyder mad, vand og selve livet Katastrofen er på vej! Krisen i biodiversitet og den grønne venstrefløj Blokaden mod skifergas Systemændringer, ikke klimaændringer Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Alarmråb kalder på antikapitalistisk alternativ Allerød Kommune siger Nej Tak CO2-afgift som modgift mod global opvarmning? En farlig illusion Skifergas - nej tak Hayian-Yolanda: Klimaets budbringer Venstrefløjen har brug for en økosocialistisk vision Et radikalt, anti-systemisk, anti-kapitalistisk alternativ Hvad er økosocialisme? Fra systemkrise til grøn økonomi International kampagne: Verdens folk mod markedsgørelse af naturen Rio +20 og videre frem For mange mennesker? Keynes går ikke igen Stor fremtid for økologisk biogas Guld og grøn energi Kritik af Cochabamba-erklæringen Cochabamba viser vej Lav en aftale om jordens overlevelse! Folkenes Aftale om Klimaforandringer og Moder Jords Rettigheder Klimakrisen kræver et øko-socialistisk svar Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver Fiasko på toppen, men fremgang i basis København - et vendepunkt for bevægelsen Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver Seatlle bliver voksen Omstil den skrantende bilindustri til klimavenlig produktion Enhedslisten, klimakampen og antikapitalismen Velfærd uden vækst? Økologi og socialisme – to uadskillelige revolutioner Økosocialister starter international koordinering Grøn vækst eller varm luft? Grøn ny kurs Enhedslisten – et stærkt redskab i klimakampen Dilemma om Nordpolens olie LO sætter klimaet på dagsordenen Akut redning og global retfærdighed Klassekamp og klimakamp går hånd i hånd Miljø og mad på vækstens alter Klimaforandring skaber hungersnød

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Klima | Dansk politik

25.05.10 | Finn Kjeller

Tip en ven      |    Print  

Alternativ?: S-SF og klimavisionerne

Socialdemokraterne og SF lægger op til en grønnere kurs end VKO, men hvor langt vil de gå?

Den 11. maj 2010 stemte Folketinget om et beslutningsforslag fra Enhedslisten om en dansk klimalov. Forslaget fik støtte fra de andre oppositionspartier, men blev stemt ned af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

NOAH Energi og Klima, som det sidste par år har ført kampagne for en klimalov, konstaterede: "Derved blev det tydeligt, hvor skillelinjen i øjeblikket går i dansk klimapolitik. På den ene side står Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, der ønsker en dansk klimalov som redskab til at skabe et fossilfrit Danmark. På den anden side står regeringen og Dansk Folkeparti, der mener, at det nuværende kludetæppe af love er tilstrækkeligt til at leve op til, hvad EU kræver – og som ikke vil gå længere, end EU kræver."

Afstemningen fandt sted en uge efter, at Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten fremlagde et fælles klima- og energiudspil.

Dermed kunne det se ud, som om oppositionen endelig er gået i offensiven for et klimapolitisk alternativ, som kan sætte kursen for et nyt flertal efter næste valg. Men hvor meget substans og fælles fodslag er der bag de politiske markeringer? Den seneste tids stillingtagener og udspil tyder på, at S og SF vil føre en politik, som er mere klimavenlig end VKO's, men stadig utilstrækkelig i forhold til visioner og især i forhold til konkrete tiltag.

Hvor stærk bliver klimaloven?
S, SF og de Radikale stemte som sagt for Enhedslistens forslag om en klimalov. Men der er vide rammer for fortolkning, idet beslutningsforslaget kort og godt lød:

"Folketinget pålægger regeringen at fremsætte forslag i Folketinget om en dansk klimalov med klare målsætninger for reduktion af CO2-udledningen i Danmark samt regler om obligatoriske opfølgninger, som fastlægger nye handlingsplaner, hvis de opstillede mål ikke nås."

Enhedslisten havde som udgangspunkt for forslaget nævnt "NOAHs og Klima SOS’ arbejde for en klimalov". NOAH har fremlagt et detaljeret forslag til en dansk klimalov, der sikrer mindst 6 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser år for år.

Målet på de 6 procent om året er beregnet ud fra, hvad der er nødvendigt i forhold til klimaet og i forhold til Danmarks retfærdige bidrag til reduktion af udledningerne, og det støttes fra Enhedslistens årsmøde den 15. maj 2010, i udtalelsen "Ud med fossilerne og ind med fremtiden!". S og SF har derimod ikke forpligtet sig i forhold til omfanget af en klimalovs årlige reduktionsmål.

Energivision med mangler
Lidt mere konkret bliver det i "KlimaDanmark 2050 – en energivision", som S, SF, Enhedslisten og de Radikale sammen fremlagde den 4. maj 2010. I visionspapiret er de fossile brændsler helt ude af Danmarks energiforsyning i 2050 i kraft af dels omstilling til vedvarende energi, dels 40 procents reduktion i energiforbruget.

"Energivisionen fra oppositionspartierne drejer udviklingen den rigtige vej," bemærker NOAH Energi og Klima, "men det går ikke hurtigt nok, hvis Danmark skal yde sin del til at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Set fra et miljøsynspunkt skal CO2-udledningen reduceres hurtigere."

NOAH mener, at Danmark kan og skal være fri for fossile brændsler allerede i 2030 og ikke først i 2050, som oppositionspartiernes udspil sigter mod.

Det store ømme punkt i forhold til at nå målet, er, hvordan energiforbruget reduceres. Selv om visionspapiret er holdt på de store linjer uden at gøre nærmere rede for forudsætningerne, er det slående, hvordan visionerne begrænser sig til de teknologiske løsninger. Omfanget af materielt forbrug og transport går man let hen over. Drivhusgasudledninger som følge af importvarer og international transport berøres slet ikke.

Fortsat økonomisk vækst?
Som Enhedslisten understregede i sin klimaplan fra marts 2009, kan teknologi ikke i sig selv afværge klimakatastrofen: "Forbedret teknologi og bedre brændstofeffektivitet forslår intet, hvis mængden af industriprodukter, biler, flyrejser osv. fortsætter med at vokse som hidtil." Derfor er den røde tråd i klimaplanen også "et opgør med den ukritiske vækstpolitik og en satsning på bæredygtige job".

Det er langt fra de toner, der høres fra S og SF, som i deres udspil "Fair løsning" vil fremme "vækst og udvikling i hele økonomien", om end med "fornyelse af den særlige danske vækstmodel".

S, SF og de Radikale er stadig med i et trafikforlig, der fremmer den voksende bil- og lastbiltrafik gennem mere motorvej. Så sent som den 13. april nedstemte de tre partier sammen med VKO forslag fra Enhedslistens om kollektive trafikalternativer til udbygning af den Østjyske Motorvej, Fynske Motorvej og Helsingørmotorvejen.
Landbruget inddrages ikke i visionspapiret, men nævnes som et område, hvor det er "vanskeligt helt at undgå udslip af drivhusgasser", og som derfor fortsat skal have lov til at have et vist udslip. Papiret lægger vægt på brug af biogas produceret på bl.a. gylle, hvilket ikke tyder på, at man vil gøre op med Danmarks storindustrielle produktion af svin. Herimod arbejder Enhedslisten for kraftige nedskæringer af husdyrproduktionen i forbindelse med en omlægning til økologisk bæredygtigt landbrug.

Den fælles energivision lægger op til en fordobling af den nuværende anvendelse af biomasse. Enhedslisten er imidlertid imod brug af biomasse som energikilde i stor målestok. "Biobrændstof og afbrænding af biomasse skal begrænses til lokale bæredygtige kredsløb," fastslår klimaudtalelsen fra Enhedslistens årsmøde.

Enhedslisten: Ton rent flag!
Til forskel fra de andre oppositionspartier forholder Enhedslisten sig til, at de hastende klimaløsninger hele tiden "modvirkes af det kapitalistiske system, der stræber efter kortsigtet udbytte, maksimal omsætning og værdier, der kan gøres op i penge", som det hedder i årsmødeudtalelsen.

Ifølge Enhedslisten er det nødvendigt at "gøre op med materiel vækst som generel målsætning i de rige lande". I stedet skabes velfærd "gennem social omfordeling, god offentlig service, demokratisk prioritering af ressourcerne, kortere arbejdstid samt krav til kvalitet, holdbarhed og genanvendelighed i stedet for »brug og smid væk«".

Snarere end en sådan vision om social og økologisk omstilling lægger oppositionens papir op til at give erhvervslivet incitamenter til at udvikle og anvende nye teknologier, f.eks. ved hjælp af støtteordninger, der åbner "nye markeder for dansk erhvervsliv".

Papiret går ikke tæt på magt- og ejendomsforhold, men betoner dog i bløde vendinger, at "borgerne skal sikres gode muligheder for medejerskab til fremtidens vedvarende energianlæg. Ejerskabet kan både ske via DONG's investeringer, kommunernes energiforsyning, energiselskaber, boligforeninger, vindmøllelaug eller individuelle løsninger".

Fra sit årsmøde opfordrer Enhedslisten S og SF til at "tone rent flag for klimahensyn og demokratisk styring frem for profithensyn og markedsdogmer". "Der er behov for offentlige planer, der sikrer massive langsigtede investeringer og en omstilling til grønne job. Demokratisk kontrol og ejerskab af produktionen skal udbredes."
For at kunne styre energisektoren i den rigtige retning stiller Enhedslisten således krav om, at "privatiseringen af DONG og andre energiselskaber skal standses. Forbrugerne og det offentlige skal overtage energiproduktionen og -forsyningen i Danmark. Nordsøolien skal nationaliseres, olieproduktionen afvikles, og indtægterne bruges til investeringer i energibesparelser, vedvarende energi og kollektiv trafik".

Læs mere:
Klima SOS – Kampagnen for en stærk klimalov
KlimaDanmark 2050 – en energivision
• Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde: Ud med fossilerne og ind med fremtiden!
Enhedslistens klimaplan
 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.