RELATEREDE ARTIKLER

1. Maj og social dumping Modernisering af det offentlige? Fair pensionsalder! TTIP sætter løn- og arbejdsforhold under pres Det store luftkastel ”New Public Management” – eller ”Regnedrengenes Amokløb” Regeringens mislykkede bidrag Lærere siger op Presset vokser på Thorning Øresundstoget kører igen Kamppladser Kædeansvar i Sverige Status nu og kampen herfra En indskrænket kamp om løn Regeringen revolutionerer erhvervsuddannelserne – på den dårlige måde Husarbejde til discountpris Så starter karavanen gennem Danmark Mere jobrotation hjælper ledige Del arbejdet! Tryghed og arbejde Arbejdsløse danner aktionsnetværk Udfordringen fra den gule fag-forretning Fagbevægelsens ledere på dødskurs Frafald må stoppes Unge vil have fagforeninger Eventyret i Odense Et spørgsmål om liv og død En ny aktiv fagforeningsstrategi Kommunale 3F’ere kræver rød regering Måletyranniet breder sig Kampen for holdbare industriarbejdspladser OK 2010 - midt i en krisetid ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Når kommunen svinger kæppen "Utryghedsskabende"? SDs nye principprogram Post Danmark - resultatet af statslig misregimente Lille sejr midt i en humanitær katastrofe Regeringen blæser til vandkamp Den sidste olie (fra Nordsøen…) For de rige og formuende (2) Sammenhold mod Uber For de rige og formuende DF´s vælgere er ordentlige mennesker! Fattigdomsgrænsen er kun toppen af isbjerget Hvem betaler, når Løkke ryster posen? Welcome to Denmark Finansloven er en tillidserklæring til regeringen De rige svin slap igen alt for let Dansk Folkeparti og den danske højrepopulisme Recepten til S og SF Winter is coming Nytårshilsen fra en anden planet Landsdækkende aktionsdag 2. oktober Optøjer afspejler sociale problemer Permanent ophold bliver nemmere Fortryder, men lægger linjen Enhedslistens rolle under en S-R-SF-regering Slut med point på kærlighed SRSF-regeringen og klimaet En antibureaukratisk regering? S og SF på afveje i Fair Løsning 2020 Om SF's højredrejning og fremgang Fem års mobilisering baner vejen for ny regering Mail-gate: Næste offer bliver vel tyngdeloven Velkommen til veltilpassede udlændinge Profitstyringen af energiforsyningen skal stoppes I clinch med systemet Hvem skal betale? Etniske mindretal får pisk Vi holder sammen på Danmark S-SF og klimavisionerne Rejs krav om behovsstyret produktion Dyrere og dårligere post i vente Fattigdommen vokser Når Helle og Villy overtager krisen Socialdemokratiet – et sikkert kort? Tyske lærere siger nej! Strejken på Danfoss Blokade mod underbetaling Nu også protester i Danmark den 13.-14 marts Kage i cup’en og flammer i Joes juice Vi tog skraldet CSC-strejken slut efter dom i Arbejdsretten En sag for hele fagbevægelsen Amerikanske fagforeninger slår igen Postarbejdere kommer til at betale for privatisering 19.000 bygningsarbejdere i strejke "Når amerikanske arbejdere bliver ramt, står I næst i rækken i Europa" Venstrefløjens alternativ skal ikke kun handle om ”mere velfærd”. Tæt løb om formandsposten 23 faglige netværk oprettet Norsk fagforening organiserer flere migranter end etniske nordmænd Parolen om ”britiske jobs til britiske arbejdere” er forkert SUF skærper faglig profil Pædagoger gør status Hvad har vi lært? Peruviansk bondeoprører arresteret Faglig mobilisering i støbeskeen Et gennembrud for skifteholdsarbejderne Venezuelas arbejderbevægelse ved en skillevej Sejr og nederlag Regeringen skal opfylde kravene – hverken mægle eller diktere Politiske krav er nødvendige Mens der ventes på teaterdirektøren ... 33 dages strejke endte med sejr Trykkere fra 6 lande mødes i Polen Strejkebølge får bred opbakning Overenskomstkamp er velfærdskamp En irriterende sten i EU-skoen En sejr i stormvejret

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Faglig kamp | Arbejdsmarked | Dansk politik

05.03.11 | Ebbe Rand Jørgensen

Tip en ven      |    Print  

Ny regering?: Fagforeningsfolk vil stille krav til en rød regering

Lokale fagforeningsledere vil øge støtten arbejderpartierne i den kommende valgkamp. Men de vil også stille krav til S og SF i en kommende ”rød” regering. Forringelserne af dagpengeretten skal fjernes, efterlønnen bevares og formueskatten genindføres, ifølge en undersøgelse lavet af Berlingske Tidende.

Berlingske har spurgt samtlige lokalafdelinger af de fire store forbund Dansk Metal, HK, FOA og 3F om holdningen til et kommende regeringssamarbejde mellem S og SF. Resultatet er omtalt i en artikel i avisen mandag den 28. februar.

De lokale fagforeningsfolk er blevet bedt om at forholde sig til 15 krav til en S-SF regering (se boksen). 110 ud af 154 fagforeningsfolk har svaret tilbage. Og svarene er interessante (og opmuntrende). Et stort flertal (82 procent) vil f.eks. kræve, at den borgerlige regerings stramninger af dagpengesystemet fjernes. Positivt, men måske ikke særligt overraskende, siger et flertal på 79 procent nej til forringelser af efterlønnen.

Der skal også gøres noget ved ydelsernes størrelse, hvis det står til et mindre flertal på 57 procent. De vil øge dagpengenes dækningsbidrag.

Når det går lidt videre end traditionel ”fagforeningspolitik”, er der også flertal for en række krav, omend mindre markant. 60 procent vil afskaffe pointsystemer for familiesammenføring og 68 procent vil genindføre formueskatten.

De lokale fagforeningsformænd er på flere punkter klart i opposition til ledelserne i de to partier. Alligevel er der klar opbakning i form af støtte til partiernes valgkampe. Ikke mindre end 97 procent vil støtte socialdemokraternes valgkamp, men også SF og Enhedslisten kan forvente støtte fra henholdsvis 81 og 54 procent. Et vink med en vognstang om ,at ”nok vil vi hjælpe jer til magten, men vi forventer også en del af vores krav gennemført”.

Kun 3 procent vil i øvrigt give økonomisk støtte til de Radikale

Forbundsformand: Der er ikke råd
Man kunne ønske sig en tilsvarende klarhed fra forbundsledelsernes side. Det er desværre langt fra tilfældet. Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra 3F vil ikke selv være med til at stille krav til en kommende S-ledet regering. Til Berlingske (28. februar) siger han:

”Jeg er opmærksom på, hvilke forventninger der er fra vores lokalafdelinger i forhold til en ny regering. Virkeligheden er, at vi kan have mange ønsker og krav, men der skal være økonomi til tingene. Man kan ikke hæve dagpengesatserne og forlænge dagpengeperioden, hvis der ikke er råd til det. Det ville være tudetosset.”

Det virkeligt interessante er, hvad de menige medlemmer siger. Det fremgår ikke af undersøgelsen, men i artiklen i Berlingeren interviewes arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra AUC. Han har følgende analyse:

”Der er en overvægt af socialdemokrater blandt de folkevalgte og tillidsrepræsentanterne, og det er ikke i takt med holdningen hos medlemmerne. De mener, man skal arbejde politisk på Christiansborg, men man skal ikke arbejde partipolitisk, så der er fagbevægelsen ikke i overensstemmelse med sine medlemmer.”

Han henviser til en undersøgelse, han selv har lavet. Den viser, at de fagligt aktive er langt mere venstreorienterede end de øvrige medlemmer.

Det er der for så vidt ikke grund til at betvivle. Fagforeningsmedlemmerne har gennem de seneste årtier vænnet sig til, at medlemskab af en fagforening handler om alt andet end politik og politisk aktivitet.

En konklusion på dette kunne også være: Aktivitet og faglig/politisk kamp kan ændre kulturen og skabe ny entusiasme og opbakning fra medlemmerne. En vigtig del af dette kunne handle om at skabe et pres på bl.a. Poul Erik Skov Christensen. Hvem stoler han mest på: de borgerlige økonomer eller hans egne tillidsfolk?

Spændende undersøgelse fra Berlingeren, men der skal mere til i form af en offensiv for ”Berlingerens” 15 krav til den kommende ”røde” regering.

-----

15 krav til en S-SF regering

Af 110 fagforeninger (154 adspurgte) kræver:

92 procent
At der sættes initiativer i gang for at begrænse udenlands arbejdskraft uden overenskomst.

86 procent
At der afsættes flere penge til erhvervsuddannelser.

86 procent
At den fører en økonomiske politik, der søger at skabe større lighed i det danske samfund.

84 procent
At begrænsningerne i fradragsretten for fagligt kontingent fjernes.

81 procent
At den borgerlige regerings stramninger af dagpengesystemet fjernes igen.

79 procent
At den ikke vil forringe efterlønnen.

77 procent
At den gennemfører en offentlig vækstplan for at skabe flere jobs.

75 procent
At parterne på arbejdsmarkedet involveres i politiske initiativer, der vedrører arbejdsmarkedet.

73 procent
At parterne på arbejdsmarkedet involveres i politiske initiativer, der vedrører uddannelse.

72 procent
At den forlænger dagpengeperioden igen fra to til fire år.

68 procent
At formueskatten genindføres.

60 procent
At pointsystemet for familiesammenføring til Danmark fjernes.

58 procent
At den prioriterer det offentlige sundhedsvæsen og fjerner det økonomiske grundlag for privathospitalerne.

57 procent
At den sørger for at dagpengenes dækningsbidrag vokser.

54 procent
At selskabsskatten sættes op.

Kilde: Berlingske Tidende, 28. februar 2011

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.