RELATEREDE ARTIKLER

En trussel mod det gamle establishment Føderalisme kan være en mulighed, men inklusion er en nødvendighed Lad os opbygge en demokratisk front og føre klassepolitik imod militærets og Erdoğans kup AKP-regeringens permanente krig mod kvinder Udfordringen fra ”I Stinker” Støt det kurdiske folks kamp for at leve i frihed og værdighed Arbejderprotester og statslig undertrykkelse i Iran Terroren fra Islamisk Stat, undtagelsestilstanden i Frankrig og vores opgaver Tyrkiet genoptager krigen mod kurderne På besøg hos kurderne Appel om international handling Situationen i Palæstina og vores opgaver En fælles-arabisk liste, som kan ændre spillet Modstanden er også en kvindekamp Jødisk sharia Kobanê, Rojava og krigene i Irak og Syrien Læren fra Gaza Er Islamisk Stat lig med islam? Situationen i Mellemøsten og vores opgaver Fjern PKK fra terrorlisten Fortsat solidaritet og kamp mod zionismen Solidaritet med Palæstina Gør noget nu! Et nødråb fra det civile samfund i Gaza Massegrave af palæstinensere dræbt i 1948 Boykot Israel nu! Militarisering, militær intervention og manglen på strategi Fem spørgsmål til Michel Warschawski Perspektiver for Palæstina Angrebet på Gaza-flotillen: Stop straffrihed for Israels forbrydelser! Den iranske protestbevægelse kan påvirke hele regionen Ja til Boykot! - et svar til Uri Avnery Diktaturets dilemma »Israel bør dømmes for krigsforbrydelser« Våbenhvile for ikke at skade Israels forhold til Obama Brug for et alternativ til Hamas og Fatah Bag krisen i Gaza Ariel Sharons sidste sejr

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Mellemøsten

28.09.11 | Dokument

Tip en ven      |    Print  

Støt sociale protester: Historisk fælleserklæring fra palæstinensere og israelere

Mere end 20 politiske partier og sociale bevægelser fra begge sider af den grønne linje har udfærdiget en historisk erklæring til støtte for de sociale protester, der lige nu ryster Israel, til støtte for deres nødvendige forbindelse til kampen mod Israels besættelses- og kolonipolitik.

Forenet for få en ende på besættelse og racisme, til støtte for det palæstinensiske folks kamp for at opnå deres nationale rettigheder, og imod national og social undertrykkelse.

Selv i lyset af den opmuntrende udviking i Mellemøsten, bølgen af sociale protester og folkenes gryende kamp for frihed og retten til at leve i værdighed, så lever det palæstinensiske folk stadig under den israelske besættelses åg, på trods af deres vedholdende og stadige kamp for frihed. Det internationale samfund, har for sin del demonstreret sin hjælpeløshed og strækker ikke hånden ud til støtte for den palæstinensiske kamp for befrielse og og retfærdighed.

Protestbevægelserne og forandringens vinde, der blæser over den arabiske verden, har vakt begejstring over hele verden blandt dem, der kæmper for frihed. De har opmuntret mange til at tage ideen om den folkelige kamp til sig. Disse protestbevægelser har haft stor indflydelse på forskellige grupper i Israel, både blandt jøder og palæstinensere, og har ydet et vigtigt bidrag til udvikling af den folkelige protestbevægelse for social retfærdighed i Israel.

Drevet af vores ønske om at nå en retfærdig og rimelig fred i regionen, en fred der er helt grundlæggende
for folkene i regionen, og som kan hjælpe med til at fremme kampen for retfærdighed og fremskridt for alle, understreger vi de palæstinensiske og israelske sociale og politiske kræfter, repræsentanter for kvindesammenslutninger og unge mennesker fra begge sider af den grønne linje behovet for en forenet kamp, med det mål at befri folkene i regionen fra kolonialisme og især zionismens overherredømme(hegemoni), et stop for besættelsen og det israelske militærs aggression. Og vi støtter det palæstinensiske folks retfærdige kamp for at få opfyldt sin ret til selvbestemmelse i overensstemmelse med det internationale samfunds beslutninger.

Vi ser frem til befrielsen af alle folkene i regionen fra diktatur, regerende tyranner og fra alle former for national, social og økonomisk undertrykkelse. Derfor pointerer vi, som underskrivere af dette dokument at:

1. Vi støtter det palæstinensiske September-initiativ i FN, hvis forsamling bærer ansvaret for at lægge grunden internationalt for fred, for at kræve fuldt medlemsskab for Palæstina i FN og anerkendelsen af en palæstinensisk stat indenfor grænserne af 4. juni 1967 med Østjerusalem som sin hovedstad, og styrke anstrengelserne for at afslutte besættelsen af det palæstinensiske folks lande, med beskyttelse af det palæstinensiske folks ret til at modsætte sig besættelse og retten til at flygtningene kan vende tilbage i henhold til FNs resolution 194. I den forbindelse understreger vi, at Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) er den eneste og retmæssige repræsentant for det palæstinensiske folk, der bygger sin legitimitet både på det palæstinensiske folk i hjemlandet og i eksil, og på den anerkendelse, den modtog fra den Arabiske Liga og de Forenede Nationer.

FN-initiativet et et legitimt skridt. De Forenede Nationer må opfylde sin forpligtigelse, og stå ved sit ansvar for at skabe fred og retfærdighed på internationalt niveau. Dette er et skridt, der styrker det palæstinensiske folks rettigheder, og det udgør på ingen måde en trussel mod Israel, på trods af de store anstrengelser fra den israelske regerings side for at fremstille disse skridt overfor det israelske folk som en krigserklæring eller et angreb på Israels ret til at eksistere.

2. Vi forstår, at en af de vigtigste årsager til den sociale og økonomiske nød blandt indbyggerne i Israel, - i tillæg til den kapitalistiske økonomiske politik, er fortsættelsen af besættelsen og de omfattende sikkerhedsbudgetter, som den israelske regering søger at retfærdiggøre som nødvendige for at forsvare sikkerheden for bosætterne på den ene side og statens grænser på den anden. Vi tror derfor, at en afslutning af besættelsen og skabelsen af en rimelig og retfærdig fred er afgørende for et liv i fred og velfærd.

Vi hilser velkommen, at det palæstinensiske folk i Israel deltager, og er en del af den sociale protest. Det er en vigtig lejlighed til at gøre opmærksom på palæstinensernes nød og den uret, der bliver gjort mod dem for forskellige grupper indenfor det israelske samfund, sådan at disse grupper kan forpligtige sig i kampen mod marginaliseringen og den stadige diskriminering mod palæstinenserne i Israel , sætte en stopper for konfiskation af jord og for fuld lighed, og en stopper for besættelsen af de palæstinensiske jorder, der blev besat i 1967.

Vi advarer mod de velkendte forsøg fra besættelsesregeringen på at undgå kriserne og dens interne kriser, og presset fra protestbølgerne gennem en frygtens politik, som retter sig mod en ekstern trussel: Hvad enten det er ved at fremstille den palæstinensiske appel til FN som en " fare" eller gennem militære tiltag, som vi har været vidne til de seneste få dage i lyset af den voldsomme optrapning af blodsudgydelser blandt det palæstinensiske folk i Gaza

3.Vi anerkender det palæstinensiske folks ret til, idet det lever under besættelse, at gøre brug af alle legitime former for modstand i henhold til internationale normer for at fjerne besætterne fra deres land og for selvbestemmelse. I den forbindelse understreger vi vigtigheden af palæstinenseres og israeleres fælles folkelige kamp. En fælles folkelig kamp er en af de centrale retningsgivende principper i kampen mod besættelsen, bosætterne, racisme, kolonialisme, mod en politik bestående af udelukkelse, svækkelse, forarmelse og racistisk adskillelse indenfor Israel.

September 2011
Underskrevet af politiske partier, sociale bevægelser og unge kvinder og mænd, palæstinensiske og israelske aktivister ( i alfabetisk orden):
Association of Palestinan Demokratic Youth (Palæstina)
Association of Progressive Students (Palæstina)
Democratic Front for the Liberation of Palestine (Palæstina)
Democratic Front for Peace and Equality (Israel)
Democratic Teachers Union (Palæstina)
Democratic Union of Professionals in Palestine (Palæstina)
Democratic Women's Movement in Israel (Israel)
Israeli Communist Party (Israel)
National Campaign for Return of the Bodies of Arab and Palestinian Martyrs Captured by the Israeli Government (Palæstina)
Palestinian Peoples Party (Palæstina)
Popular Campaign for the Boycott of Israeli Products (Palæstina)
Progressive Workers Union (Palæstina)
Tarabut-Hithabrut - Arab-Jewish Movement for Social and Political Change (Israel)
The Alternativ Information center (Palæstina/Israel)
Union of Palestinian Farmers Union (Palæstina)
Union of One World for Justice (Palæstina)
Union of Palestinian Working Women (Palæstina)
Workers Unity Bloc (Palæstina)

Oversat fra engelsk af Martin Mørch

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.