RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Jagten på den historiske Lenin Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse

17.12.11 | Bjarne Thyregod

Tip en ven      |    Print  

Klassekamp: Chavs – the Demonization of the Working Class

Owen Jones, en ung fagforeningslobbyist og Labour-medarbejder, giver med denne bog et billede af det stadigt voksende klassehad i Storbritannien og arbejderklassens mange nederlag gennem de seneste 30 år.

Bernard Shaw skrev om klassekampen:”Den ene verden prædiker klassekamp, den anden praktiserer den med ihærdighed”. Det er denne klassekamp fra overklassens politiske repræsentanter, som bogen giver en levende og grundig beskrivelse af.

Bogen er en guldgrube af citater fra samtaler med politikere og meningsdannere, som danner ramme om en godt researchet og underbygget tur gennem 30 års systematisk klassekamp rettet mod arbejderklassen.

Thatchers klassekamp
Da Margaret Thatcher blev valgt, proklamerede hun et opgør med den engelske arbejderklasse og dens institutioner. Kollektive løsninger anså hun for den skinbarlige kommunisme, som skulle bekæmpes og erstattes af individualisme.

Første mål for angrebet blev fagforeningerne. De stærkeste fagforeninger var i mine- og fremstillingsindustrien, og det var derfor, angrebet blev sat ind her. Kulminestrejkerne og nedlæggelse af minedriften var første slag. Derefter kom turen til tekstilindustrien og metalindustrien, bilindustrien, værfter mm.

Med en passiv opposition (Labour), en fagbevægelse uden solidaritetshandlinger, et massivt opbud af statens repressionsapparat (politiet) og med en ny fagforeningsfjendsk lovgivning fik man knækket modstanden. Konsekvensen blev, at 4,5 mio. velorganiserede arbejdspladser med ordentlige løn- og arbejdsforhold forsvandt – et tilbageslag som man endnu ikke har overvundet.

Dette har haft en fatal betydning for massevis af bysamfund, arbejdsløsheden har siden været høj, og den sociale sammenhængskraft er mange steder brudt helt sammen. De jobs, der stadig findes, er usikre lavtlønsjob især i detailhandlen og servicefag.

Næste skridt var privatiseringen af Council Housing (det almennyttige boligbyggeri). Ligesom VK-regeringen herhjemme forsøgte at sælge de almennyttige boliger til lejerne, så skete dette også i Storbritannien under Thatcher. Men her var det med en meget mere aggressiv tilgang, hvor støtte til Council Housing blev kraftigt nedsat, hvilket betød, at huslejen 4-dobledes hen over 10 år, og renoveringsmidlerne blev kraftigt beskåret. Fra at have været en sammenhængende blandet boligform, skete der en opdeling af befolkningsgrupperne.

Ud over disse angreb på arbejderklassen, gennemførte regeringen skattelettelser for de allerrigeste, mens skatten steg for almindelige lønmodtagere, hvilket kombineret med stærkt asociale momsstigninger ramte ekstra hårdt.

Hvor fagforeningerne, arbejdet og lokalsamfundene tidligere var omdrejningspunktet for en positiv arbejderklasseidentitet og selvsikkerhed, findes denne ikke længere.

Ofrenes egen skyld
I stedet for at tage ansvar for samfundenes sammenbrud, arbejdsløsheden og den sociale forarmelse skabt af Thatchers politik, ja så er det dem, der er ramt deraf, som anklages for at være uansvarlige og uden ”drivkraft”. Altså ”blame the victim”.

Medier og politikere giver i stort omfang udtryk for, at det er ofrene for den sociale ulighed, som selv bærer skylden for arbejdsløshed, manglende uddannelse, fattigdom, kriminalitet mm.

For at legitimere denne brutale politik har det været nødvendigt at skabe et billede af en forsvunden arbejderklasse, hvor man enten har haft ”viljen til fremdrift” og gennem hårdt arbejde er blevet middelklasse eller er blevet tilbage som en ”velfærdsafhængig” underklasse. Billedet af arbejdsløse, socialt utilpassede, teenagemødre og misbrugere er konstant blevet brugt for at beskrive dem, som ikke havde ”vilje til fremdrift”- et stereotyp, som er kommet til at gælde arbejderklassen generelt.

Det er her, Chav-karrikaturen præsenteres. Chavs bruges om personer, der er på overførselsindkomster, bor i socialt boligbyggeri og er overpræsenteret i statistikker for kriminalitet, narkomisbrug og teenagegraviditet. Men oprindeligt kommer “chav” fra roma-ordet ‘chavi’, som betyder “barn”. Dette har siden transformeret sig til ”en ung fra arbejderklassen klædt i casual sportstøj” og er endt med klart mere klasseforagtende akronymer som bl.a. Council Housed And Violent.


New Labours fallit
Owen Jones påviser, hvorledes arbejderklassen er skiftet fra at være i stabile og velorganiserede jobs med ordnede løn- og ansættelsesforhold, til en fragmenteret arbejderklasse med lav faglig organisering, i korttids-ansættelser, med lavtlønnede job og elendige arbejdsforhold i serviceindustri, detailhandel og i call-centre. Store dele af de lavestlønnede er nu modtagere af offentlige ydelser, fordi lønningerne er så lave, at man ikke kan leve af dem.

Thatchers nedbrydning af fagforeningerne og klassestolthedens havde omfattende konsekvenser.

Under New Labour fortsatte det neo-liberalistiske angreb på arbejderklassen uden modstand fra fagbevægelsen. New Labour opfattede arbejdervælgerne som en kernevælgergruppe, der ikke havde andre valgmuligheder, hvorfor New Labour intet behøvede at gøre for dem.

Labour-ledelsen fraskrev sociale betingelser nogen som helst betydning for individernes muligheder, for alle kunne jo ved flittighed og uddannelse hæve sig ud af sin klasse. Måske fordi Labour-ledelsen stort set delte baggrund med resten af det politiske, erhvervs- og akademiske establishment, var de ude af stand til at se alle de mange barrierer og forstå almindelige lønmodtageres levevilkår.

New Labours arbejderklasseforståelse resulterede i en massiv lovgivning rettet mod anti-social adfærd, altså lovgivning mod adfærd, som ikke svarede overens med middelklassens moral. Det resulterede i massevis af fængslinger og genopdragelsestiltag rettet mod unge fra sociale bebyggelser.

For at legitimere nedskæringer på offentlige ydelser har politikere fra såvel de Konservative som New Labour misbrugt dramatiske historier om enkeltstående sociale tilfælde til at generalisere hele befolkningsgrupper i de socialt belastede områder.

Owen Jones påviser ved en række eksempler og citater, hvor omfattende brugen af stigmatiserende generaliseringer som Chavs er i alle ledende kredse i det britiske samfund og endog har spredt sig langt ind i centrum/venstre-grupperinger i middelklassen. Ligeledes afsløres det engelske klassesamfunds varigt voksende modsætninger

Bogens styrke er dens historiske grundighed, de mange og vidtfavnende kilder og den klare klassemæssige forankring og analyse. Hele gennemgangen af Chavs-begrebet, og den stigmatiserende brug deraf er yderst gennemarbejdet og velargumenteret. Svagheden er beskrivelsen af British National Partys (den yderste højrefløj) indtog i arbejderkvarterne, og hvad der må gøres for at ændre styrkeforholdene, hvor Jones forfalder til en forenklet tro på opbygning og tilslutning til Labours yderste venstrefløj. Men den hører absolut til på listen over bøger, som man som venstreorienteret bør læse.


Owen Jones: Chavs. Verso Forlag. Kan købes på Amazon.com for 10,50 pund.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.