RELATEREDE ARTIKLER

Hjælp vores kammerater i den værste flygtningekrise i nyere tid Baba Jan for Højesteret Alternative nyheder fra Indien og Kashmir Kammerat Ruben er død Smædekampagne mod Baba Jan og hans parti Med rigsretsdommen mod Park Geun-hye har ”stearinlys”-bevægelsen vundet en vigtig sejr Verdens største generalstrejke Baba Jan og hans kammerater dømt til 40 år i fængsel Filippinernes nye stærke mand Fanget i Kinas klapjagt på faglige aktivister Nationalisme og krigsmageri vandt valget Fra lokomotiv til bremsevogn "Jeg er marxist" Anti-terrordomstolene terroriserer arbejdere, fagforeningsledere og aktivister i sociale bevægelser Støt Hong Kong-borgernes kamp for frie valg Hvorfor regeringen ikke stopper højrefløjens sabotage Hayian-Yolanda: Klimaets budbringer 40.000 demonstrerer mod atomkraft i Tokyo Modstanden på Taksim Optøjer og politivold i Tyrkiet Støt asiatiske kammeraters regionale samarbejde En højreorienteret sejr Sabelraslen eller trussel mod mange millioner? Den tabte krig Det 21. århundredes socialisme i Pakistan? Stop de territoriale konflikters onde cirkel Høj bølgegang i den indonesiske arbejderbevægelse Baba Jan løsladt Arbejderkampe angriber elitens magt Terroranklage mod aktivister Den filippinske stat i stormens øje Update: Socialister frigivet Et år efter katastrofen på Fukushima atomkraftværket International aktionsdag mod atomkraft Hvilke nye vinde blæser i Burma? Sociale bevægelser i Mindanao har brug for hjælp efter stormen Venstrefløjen og de sociale bevægelser kæmper i Bangladesh Et slag mod Pakistans fagbevægelse Brutal undertrykkelse i det nordlige Pakistan Jaitapur: en ny nuklear tåbelighed Appel om solidaritet med malaysiske socialister Hævnfølelsen stopper ikke med Osamas død Økonomisk solidaritet med ofrene og de evakuerede fra jordskælvet, tsunamien og atomkatastrofen i Japan Katastrofen i Japan og dens konsekvenser Erfaringer fra Labour Party Pakistan Ikke med godgørenhed alene Stræben efter sindsro i en krigshærget region Den internationale situation sommeren 2010 Det ødelagte Pakistan venter på hjælp Hjælp "Labour Relief Campaign" med at hjælpe folk i Pakistan Ny fase i klassekampen Alcatel på oprørt hav Militære operationer styrker fundamentalisterne Fra valgfiasko til eskalerende krig Bryd tavsheden om krigen Militæret holder hånden over Taliban Socialistisk revolution, kapitalistisk genopretning Støt kampen mod Taleban og det pakistanske militær Den religiøse fundamentalisme, militæret – og befolkningen De første ni måneder med Pakistan Peoples Party Indiens ledere bør søge i egen baghave Den nye kinesiske kapitalisme Den gode krigs blændværk Afvis imperialistisk indgriben i Georgien! En besejret diktator 33 år med ungdomslejre Socialistisk genforening Nye "frihandels"-aftaler løser intet, men skaber nye problemer Terroren fra Islamisk Stat, undtagelsestilstanden i Frankrig og vores opgaver Katastrofen er på vej! Solidaritet med de fængslede demonstranter fra 15. juli Succesfuld ungdomslejr i Belgien Situationen i Palæstina og vores opgaver Imperialismen og geopolitik Solidaritet med Palæstina 500 unge mødes på international socialistisk sommerlejr International Ungdomslejr i Frankrig Resolution om Syrien Tag med på International Socialistisk Ungdomslejr Støt socialistisk uddannelsescenter Dannelsen af Fjerde Internationale Helt sikkert med næste år! Krisen på den radikale venstrefløj og debatten i Sinistra Critica International Ungdomslejr 3-9. august Tag med til International Socialistisk Ungdomslejr Danske jøder evakueret Hjemmeside for Daniel Bensaïd 27 danskere i stegende spansk sol Rapport om den internationale situation International Socialistisk Ungdomslejr 2012 Solidaritet med kvinderne i den revolutionære proces Organisationerne ”Fremad” og ”Socialistisk Modstand” slår sig sammen i ”Den Russiske Socialistiske Bevægelse” En ny tid for den revolutionære ungdom Ungdomslejr: Klar til Frankrig og revolutioner International Socialistisk Ungdomslejr (ISUL) Ned med Gaddafis regime! Stop den imperialistiske intervention nu! Støt den libyske revolution! Revolutionen på vej i Tunesien og Egypten La rivoluzione sara mondiale International Socialistisk Ungdomslejr 2010 Klimakrisen kræver et øko-socialistisk svar Fjerde Internationales rolle og opgaver Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver Folket kæmper mod USA-base Russerne kommer! Solidaritet med indfødte folk fra den peruanske regnskov Optimisme på Fjerde Internationales verdenskongres Internationalens nødvendighed Verdenskongres 2010 Fjerde Internationales rolle og opgaver Chavez opfordrer til Femte Internationale Daniel Bensaïd: Aktivist og intellektuel Var PET-oplysninger årsag til attentat? Mange danskere på international lejr Antikapitalisme i EU-valget Fagligt fælles fodslag og international inspiration Den bedste lejr nogensinde Støt indsamlingen til 4. Internationale Revolutionen starter i Besalú - International Socialistisk Ungdomslejr Imod den columbianske regerings militære intervention i Ecuador Intelligent slubbert på visit Bøsser og lesbiskes frigørelse

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Fjerde Internationale | Asien

27.04.12 | Alan Thornet

Tip en ven      |    Print  

Nyt fra FI: Fjerde Internationale går stærkt frem i Asien

Fjerde Internationale har på sit seneste ledelsesmøde optaget en ny organisation, Bangladesh' Kommunistiske Parti - Marxister-Lenister (CPB-ML), som en organisation med permanent observatørstatus, et første skridt til at blive en sektion. Det er endnu et eksempel på en udvikling, der er trådt klart frem i den seneste tid. FI's tyngdepunkt er flyttet i retning af Asien.

Internationalen har også stor fremgang andre steder. På møder forelå der henvendelser om nærmere tilknytning fra organisationer i Australien, USA og Latinamerika, men Asien er i stigende grad blevet Fjerde Internationales (FI's) vigtigste ekspansionsområde.

I 70'erne og 80'erne havde FI sine største sektioner i Europa og Latinamerika. I starten af det 21. århundrede blev Europa den fremherskende region, efter splittelser i de største latinamerikanske sektioner. I de sidste ca 15 år har de fleste af de organisatoriske fremgange fundet sted i Asien.

I de første efterkrigsår bestod FI i Asien af RMP i Sri Lanka, små grupper af kammerater i Hongkong i 50'erne (herunder dem, der havde regrupperet sig efter at trotskismen i Kina var blevet knust af Mao Zedong), en gruppe i Vietnam, nogle spredte kræfter i Indien og en sektion i Japan, som blev splittet og brød ud i 80'erne. I dag er Asien den største region inden for FI, med nogle af de vigtigste sektioner, både mht. størrelse og social indflydelse.

Det er sket gennem en proces med gensidige tilnærmelser og omgrupperinger af organisationer med forskellig politisk og ideologisk baggrund. De omfatter tidligere maoister og andre trotskistiske tendenser. Det er en udvikling, der er blevet fremmet ikke bare af FI's beslutning om at søge kontakt med andre kræfter, men også af Internationalens tilgang til at opbygge en Internationale, der har været i positiv kontrast til den måde, som andre trotskistiske grupperinger har forholdt sig på. Internationalen er åben over for kammeratlige relationer til venstreorienterede grupper i lande, hvor vi allerede har organisationer, som på Filippinerne og i Indonesien.

Asien er et kontinent med en ekstrem forskellighed, uden fælles historie og mange forskellige erfaringer fra kolonitiden. Der er ikke noget, der ligner historien i Latinamerika, Nordamerika, den arabiske region eller Europa. Der er områder med stor ustabilitet og sociale omvæltninger. Kontinentet omfatter de fremstormende økonomier i Kina, Indien og Vietnam, krigen i Afghanistan og mange geopolitiske konflikter, herunder Pakistan/Indien-konflikten om Kashmir og Kinas undertrykkelse af Tibet. Den omfatter også konfrontationen på den koreanske halvø og befrielseskampe i Mindanao på Filippinerne og hos tamilerne i Sri Lanka.


Sri Lanka og Filippinerne

Det er også et kontinent med enorme miljøproblemer: oversvømmelser i Pakistan, Bangladesh og Kina, ekstreme vejrforhold pga. klimaforandringer som den tyfon, der for nylig ramte Filippinerne, samt skovrydning, forurening, mangel på drikkevand, atomkatastrofen i Japan og de negative følger af de fremstormende økonomier.

Internationalens fremgang i Asien begyndte i 1991 med NSSP i Sri Lanka. De blev medlem på den 14. verdenskongres i 1995 efter at være blevet ekskluderet af Komiteen for en Arbejderinternationale (CWI), den tendens, der er domineret af British Socialist Party. NSSP var en organisation med stor social indflydelse, landspolitisk tilstedeværelse, parlamentarisk repræsentation og en solid basis i fagforeningerne. Partiet stod i spidsen for et fagforbund. Partiet var, og er fortsat med at være, kendetegnet ved dets klare holdning til det nationale spørgsmål og dets stærke støtte til den tamilske kamp under vanskelige og farlige omstændigheder. Siden det knusende nederlag for tamilernes nationale kamp er NSSP blevet ved med at kæmpe for de fængslede og de forsvundne.

Efter 2000 er der kommet to andre asiatiske organisationer til. De er begge to vigtige organisationer og fra områder med brutal konflikt og undertrykkelse.

På den 15. verdenskongres i 2003 blev det Revolutionære Arbejderparti - Mindanao (RWP-M) optaget som sektion i FI. RWP-M havde en maoistisk baggrund, selv om det havde bevæget sig langt væk fra RWP-M havde en maoistisk baggrund, men har bevæget sig langt væk fra maoismen og er nu et økosocialistisk parti. det har også en stærk forankring balndt bønder, hos oprindelige stammefolk i højlandet og de fattige på landet. Partiet har et stærk økologisk fokus og et godt renommé for sit arbejde med spørgsmålet om fødevaresuverænitet - lokalsamfundets ret til at bestemme, hvad der skal dyrkes, og hvordan produkterne skal distribueres til fordel for befolkningen og ikke for de multinationale selskaber. De tager del i den væbnede beskyttelse af deres egnel okalsamfund, samtidig med at de er engageret i en 'fredsproces' med regeringen.


Pakistan og Indonesien
Pakistans Arbejderparti (LPP), der blev ekskluderet af CWI lige som NSSP, fik permanent observatørstatus i 2005. Det er en organisation med 7000 medlemmer, med basis både blandt bønder og inden for arbejderklassen. Partiet har et eksemplarisk ry som modstander af Musharrafs militærdiktatur.

Selv om det meste af ledelsen, herunder de kvindelige ledere, kom i fængsel, så afstod partiet fra at gå under jorden. Partiet bekæmper både USA-imperialismen og religiøs fundamentalisme.

LPP har især lagt vægt på at udvikle uafhængige sociale bevægelser. Det støttede opbygningen af den Nationale Faglige Føderation, der blev dannet i 1998, og den Pakistanske Arbejderføderation fra dens begyndelse i 1994. Det hjalp med at opbygge bondebevægelsen, Anjaman Mozareen Punjab, og i 2003 lykkedes det for partiet at bringe 22 bondeorganisationer sammen. Partiet hjalp også med til dannelsen af Kvindelige Arbejderes Hjælpefront som en uafhængig kvindeorganisation og en ungdomsorganisation, Den Progressive Ungdomsfront, i 2003.

FI har også etableret forbindelse med Folkets Befrielsesparti (PLP) i Indonesien, som også har fået permanent observatørstatus. Den indonesiske venstrefløj måtte bygges op helt fra grunden efter Suhartos massakre på kommunisterne i 1965, hvor op imod en million mennesker blev dræbr. PLP opstod som følge af en splittelse i PRD (Folkets Demokratiske Parti), et parti, der især var bygget op blandt studenter, der protesterede imod det autoritære Suharto-styre. PRD spillede en vigtig rolle i den mobilisering, der førte til Suhartos fald i 1998. PLP organiserer blandt unge og studerende. Det lægger stor vægt på kvindekampen og støtter kampen for national selvbestemmelse inden for Indonesiens grænser.


Bangladesh
CPB-ML fra Bangladesh, der nu har permanent observatørstatus, stiler imod at blive en sektion på Internationalens næste verdenskongres. CPB-ML tilhører en Gramsci-tradition og er en meget mindre organisation end LPP og RWP-M. Den har også en massebasis blandt bønderne. Den står i spidsen for to tvillinge-bondeføderationer (én for kvinder, én for mænd), Bangladesh Krishok Federation (BKF) og Bangladesh Kishani Sabha (BKS), to af de stærkeste bondeorganisationer i landet.

Det er også en udpræget økologisk organisation, der prøver at integrere kampen for bønders rettigheder, kvinders rettigheder og økologiske rettigheder. I november og december organiserede de den yderst imponerende 'Klimakaravane' omkring temaer som klimaforandringer, kønnenes ligeberettigelse og kontrol med fødevareressourcerne - en karavane, der gik fra den nordlige del af landet, og som i løbet af to uger holdt møder hver aften i de landsbyer, den passerede, tit med mere end 1000 deltagere.

I dag omfatter FI's kræfter i Asien flg.: NSSP i Sri Lanka, LLP i Pakistan og RWP - M i Mindanao. Grupper i Japan og Hongkong blev på den sidste verdenskingres betragtet som på vej til at blive sektioner, og de fik valgt folk som foreløbige medlemmer af den Internationale Komité. PLP fra Indonesien har permanent observatørstatus. Der er kontakter til aktivister i Indien. Der er også opbygget kontakter i Malaysia, Sydkorea og Taiwan.

FI's arbejde i Asien har været under indflydelse fra FI's uddannelsescenter i Amsterdam, Institut for Forskning og Uddannelse (IIRE), og de kurser, som instituttet afholder. I de seneste år har IIRE etableret sig både i Manila og Islamabad for at udvide sit arbejde. Disse uddannelsescentre, især det i Manila, er blevet centre for omgruppering af de revolutionære kræfter i regionen, og de opbygger også forbindelser i den asiatiske Stillehavs-region, herunder Australien.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.