RELATEREDE ARTIKLER

Natur på kunstudstilling Verdens udstødte Oktober-revolutionen i tale og på skrift De røde Flertal – håb, sejre og nederlag Magtens kontinuitet "Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral." Slaveriets lange tråd Af en krigsførende martyrs liv Når de nyser i Wall Street Trotskij på banen Portræt af et religiøst uhyre Draget i krig Politiske erindringer fra Vestkysten Det øko-socialistiske alternativ og vejen dertil Forfaldne lån Israelsk apartheid Nye bøger fra forlaget Solidaritet Ligestilling eller frigørelse Hvordan ville en virkelig materialistisk læsning af Game of Thrones se ud? 1948 – et dramatisk år Marxismen, fremskridtet og Auschwitz Det antimuslimske univers på tryk Stærk bog om klimakrisens revolutionære potentiale Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig Da Sexpol kom til Danmark Ukraine i fokus Forbrydelse betaler sig Det spøgte overalt Den europæiske højrefløjs fremmarch Karl Marx vender tilbage Kamppladser Vores Cuba Marxisten Bregengaard, kristendommen og demokratiet Krigsmodstanden, der ikke lod sig stoppe Palæstinensisk ikon Darwinistisk marxisme og kristendom Da verden gik amok En Fortælling om Skabelsen, Historien og Skæbnen Frida kan stadig nås The Spirit of '45 Slutspillet Anarkismen under behandling Derfor har Marx ret Recepten til S og SF Marx må ind på uddannelserne! Skarp pen fra Trotskij kan stadig inspirere Modstandens bog Det danske klassesamfund Linjen i den antifascistiske kamp I atomkrigens slagskygge Barbariets yderste kant Krisen og den udeblevne systemkritik PETs udsigt fra Karmeliterklosteret De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Algeriets venner Bombemordet i Søllerødgade Mordet på Trotskij som historisk roman Chavs – the Demonization of the Working Class Venstrefløjens nye partier 198 opskrifter på modstand Fascismens Italien Vi tog skraldet Troen på markedet Krigen følger med hjem Krigskib for pilgrimme Oprør nu og her! Velstandssamfundet Refleksioner over skabelsen af politiske problematiseringer og løsninger Min broders vogter Den venezuelanske revolution En klassiker om Rosa The Trotsky Fagbevægelsen må rejse krav om fyringspulje og offentlig, deltagerstyret produktion Demokrati andet end et kryds Fra revolutionær socialist til reaktionær fremmedhader Gør SAP til sympatisør af Blekingegadebanden Blandt nynazister i den jyske hovedstad Frihed næste gang Trotskij for begyndere Min ven Stieg Larsson ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Avatar findes i virkeligheden De overvågede tager ordet PET-bog med pletter Drengerøvsroman uden hemmeligheder Antikapitalistisk galgenhumor fra Island Dansk integrationspolitik – en ”megasucces”? Kampen om Ungdomshuset – studier i et oprør En grotesk provinshistorie Arabiske seksualiteter Populær kapitalismekritik på godt og ondt Et liv i revolutionens tjeneste Hvad Oktober 1917 kom til at betyde Fra Oktober til i dag Revolution på familiefronten Brød, sex og verdenskrig Seksuelle relationer og klassekamp Revolution i børnehøjde Opstanden, der bragte tre århundreders zar-styre til fald Sådan blev scenen sat for en revolution Ernst Thälmann og den tyske kommunismes tragedie Marshallhjælpen – hvad gik den ud på? I Ukraine hyldes jødemordere Påskeoprøret i Irland 1916 Rosa Luxemburg i vores tid Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Det kommunistiske Partis Manifest Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Hvorfor er Putin bange for Trotskij? ”Vort blod har samme farve!” Kapitalismens verdenskrig og kampen imod den Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Rådsdemokrati vs. parlamentarisme Dannelsen af Fjerde Internationale Ingen fredelig vej til socialisme Da Galgebakken sagde nej til huslejestigninger Den spanske borgerkrig sat i rammer Historien om en revolutionær Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Danske jøder evakueret Rosa Luxemburg – en ørn Aktivisten Poul Møller – nu hædret med både medalje og orden Den »svenske revolution« i 1917 ”Man må aldrig give op” En snak over en kasse efterladte papirer Hvad er Socialdemokratiet? Karl Marx og Første Internationale Er marxismen ansvarlig for stalinismen? Islam og demokrati En fabriksarbejders livshistorie Revolutionen i Tønder 1918-19 Revolutionær, reformistisk og stalinistisk politik Perspektiver for Palæstina Internationalens nødvendighed Var PET-oplysninger årsag til attentat? SAP og det politiske politi Kommission med skyklapper Kommissionen der brugte 10 år Reaktion eller revolution Revolution i Tyskland Der er slået en revne. Lad os gøre den bredere »Mere plads i dag til en anti-kapitalistisk venstrefløj end dengang« Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende Intelligent slubbert på visit Den røde terror Den hvide terror Borgerkrigens tunge arv Stalinismen, nazismen og det daglige folkemord Den rensende revisionismes diskrete charme

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Anmeldelse | Historie

21.05.12 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Ny bog: Jagten på den historiske Lenin

Solidaritet har i maj udgivet bogen ”Lenin” af den canadiske forfatter, Lars T. Lih. Bogen bygger på nye studier, der sætter Lenin ind i sammenhæng med såvel den internationale socialistiske arbejderbevægelse som det russiske samfund.

Studierne bygger blandt andet på arkivmaterialer, der blev tilgængelige efter Sovjetunionens sammenbrud i begyndelsen af 1990'erne.

Bogen er i modsætning til de ofte standardiserede fortolkninger af Lenin. Den er et glimrende eksempel på, at tingene skal ses i deres historiske sammenhænge, i stedet for at hæve Lenin op og dyrke ham eller fordømme ham på dit og dat. På den måde er bogen godt befriet fra, hvad Lenin – ganske uretfærdigt – er blevet udsat for især fra borgerlig, stalinistisk og anarkistiske sider. Ganske befriende kan der blot læses videre.

Ikke som broderen
Bogen er spændende, letlæst og absolut ikke kedelig. Hele Lenins slægt beskrives. Dramatiske begivenheder påvirker den unge Vladimir Iljitj Uljanov, ikke mindst henrettelsen af hans storebror for at deltage i et attentatforsøg mod zaren i 1887.

Henrettelsen af storebror Alexander gjorde selvsagt et voldsomt indtryk på den 17-årige Vladimir Iljits. Den kom også til at påvirke hans begyndende politiserings retning. Som bogens forfatter skriver: ”Vi kan se for os, hvordan Vladimir taler til sin bror, martyren, i vendinger som disse: Nej, Sasja, vi opnår ikke politisk frihed ved at spilde vores liv i meningsløse forsøg på at skræmme regeringen til at komme med indrømmelser. Der er en anden vej: En storslået national kamp, hvor arbejderne i byerne vil lede det netop opildnede folk. Det kommer til at virke, Sasja! Det er garanteret af den største socialist af dem alle, Karl Marx”.

Bogen følger Lenin tæt gennem hele hans liv både personligt og det han skrev, hans politiske analyser og ”hvad må der gøres”, som også er en bogtitel fra ham.

Lenins vision
Den unge Uljanov foretog sine marxistiske analyser af udviklingen af den russiske kapitalisme. Han uddrager følgende i stærk koncentreret form: ”Når fortroppen af denne klasses repræsentanter tilegner sig den videnskabelige socialismes ideer samt forestillingen om den russiske arbejders historiske rolle; når disse ideer vinder større udbredelse; når levedygtige organisationer er blevet skabt af de arbejdere, der transformerer arbejdernes for øjeblikket ukoordinerede økonomiske krig til en målrettet klassekamp, så vil den russiske arbejder, nu ophøjet til leder af alle demokratiske elementer, omstyrte absolutismen og det det russiske proletariat (side om side med proletariatet i alle lande) gennem åben og direkte politisk kamp til den sejrrige kommunistiske revolution”.

Det blev formuleret af Lenin – gengivet koncentreret af forfatteren – i 1894, og var politikken de næste 30 år, det vil sige indtil hans død i 1924. Det betød ikke, at han ikke ændrede på noget af indholdet, f.eks. hans noget abstrakte formel ”arbejdernes og bøndernes demokratiske diktatur”. En formel, han fastholdt i en del år. Omfattende studier af bondeklassen eller rettere -klasserne førte ham væk fra den, ligesom udviklingen i Rusland krævede andre svar.

Med Lenins berømte aprilteser fra 1917 var parolen i såvel teori som praksis droppet, og han tilsluttede sig nærmest de analyser og formuleringer, som Trotskijs kom med efter 1905-revolutionen i bogen ”Resultater og fremtidsudsigter”.

Lenin og historiens gang
Som bekendt lykkedes revolutionen i Rusland, men revolutionære opstande og revolutioner andre steder i Europa blev knust. Tilbage stod Rusland, hvor revolutionen overlevede, trods borgerkrig og militære interventioner fra adskillige landes hære. De fejlslagne revolutioner de andre steder fik alvorlig betydning for den russiske revolution.

Lenins bekymring for bolsjevismen i sine sidste sygdomssvækkede år havde tre kilder: Den internationale kapitalisme, den ”småborgerlige” bondestand og det ”sovjetiske bureaukratis” tvivlsomme loyalitet. Men disse kilder svækkede ikke hans tro på fremtiden.

Alle Lenins vigtigste skrifter omtales i bogen og placeres ind i den sammenhæng, de skrevet i. Bogen følger hele dramaet i Lenins liv fra lykkelige stunder, over fængslinger til revolutionerne. Bogen er absolut værd at læse, ikke mindst for nye generationer af socialister. Den stiller Lenin på benene og placerer ham som den historiske Lenin.

Lars T. Lih
”Lenin”
Solidaritet
282 sider
Pris 100 kr.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 33

Intet pusterum til Lunde Larsen - For en skånsom og dedikeret hav- og fiskeripolitik

Den nyeste tumult i regeringen, efter at Karen Ellemann har måttet overtage fiskerimisteriet, og udenrigsministeriet fiskeristyrelsen, fra Esben Lunde Larsen, er udtryk for en virkelig skandale. Siden det i dølgsmål lykkedes den daværende VK-regering at privatisere den danske fiskebestand i 2007, har en systematisk privatisering af havet været på dagsordenen. Men privateje og profit er i direkte konflikt med den mest effektive og omsorgsfulde håndtering af vores fælles hav. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.